https://www.douffetheuts.nl/nieuws
 

Nieuws

Klik op een artikel om hem volledig te bekijken.

Een valse melding bij Veilig Thuis: wat kunt u doen en wat zijn uw rechten?
Geconfronteerd worden met een onterechte melding bij instanties zoals Veilig Thuis kan een verontrustende en emotioneel belastende ervaring zijn. Het is belangrijk om te weten dat u niet machteloos bent als dit u overkomt. In dit artikel geven wij tips over wat u kunt doen als iemand ten onrechte een melding heeft gemaakt bij Veilig Thuis, en welke stappen u kunt ondernemen om uzelf te beschermen en de situatie recht te zetten.
Bekijk het volledige artikel
20 september 2023
Erkennen = gezag; wat ouders moeten weten in 2023!
De wetten rond ouderlijk gezag en erkenning van kinderen zijn onderhevig aan veranderingen, en 2023 heeft een opvallende verschuiving met zich meegebracht die veel ouders zal raken. Deze nieuwe regelgeving heeft de manier waarop erkenning en ouderlijk gezag met elkaar verweven zijn, veranderd.
Bekijk het volledige artikel
20 september 2023
“Mag mijn ex zomaar de omgang stopzetten?” - Uw rechten en wat te doen
Een van de meest stressvolle situaties voor gescheiden ouders is wanneer een van hen besluit om de omgang stop te zetten. Dit kan tot veel zorgen en vragen leiden. Dus: mag uw ex zomaar de omgang stopzetten? In dit artikel zullen we dit belangrijke onderwerp bespreken en u vertellen wat u kunt doen als u in deze moeilijke situatie verkeert.
Bekijk het volledige artikel
20 september 2023
Nieuwe gedragscode voor medische missers: redelijk en rechtvaardig
De Gedragscode Openheid Medische Incidenten, de GOMA, gaat over het goed omgaan met medisch incidenten en is in 2022 herzien. Vanaf 1 maart 2023 geldt de nieuwe GOMA, de GOMA 2022.
Schadelijke fillers bij bilvergrotingen: vrijspraak voor ‘cosmetoloog’
Gedurende ruim acht jaren voerde de verdachte in deze zaak bilvergrotingen uit door permanente fillers te injecteren. Dit leidde tot ernstige fysieke klachten bij diverse vrouwen. Twaalf vrouwen deden aangifte tegen de verdachte. Onlangs deed de rechter uitspraak.
Het concurrentiebeding in het arbeidsrecht
Het arbeidsrecht biedt werkgevers de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers. Maar mag dit zomaar in iedere arbeidsovereenkomst?
Bekijk het volledige artikel
31 augustus 2021
Discussie met de andere ouder? Vraag vervangende toestemming!
Hoewel een relatie voorbij kan gaan, blijft u als ouder altijd met de andere ouder verbonden doordat u samen een kind heeft. En hoewel u allebei het beste voor uw kind wilt, komt het helaas toch voor dat ouders die het gezamenlijk gezag hebben niet op één lijn zitten voor wat betreft beslissingen rondom hun kind. Dit leidt er regelmatig toe dat ouders er samen niet uitkomen. Hoe lost u dit op?
Ondertoezichtstelling van uw kind
Steeds vaker zien wij dat de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt om een kind onder toezicht te stellen en daartoe een verzoek te doen bij de kinderrechter. Wat houdt een ondertoezichtstelling in en wat kunt u doen wanneer u hiermee geconfronteerd wordt?
Vaststelling vaderschap: ook na overlijden
Veel mensen worden er pas op latere leeftijd mee geconfronteerd: hun vader blijkt niet hun juridisch ouder te zijn. Dit kan het geval zijn wanneer uw vader pas later in uw leven in beeld komt, maar u kunt hier ook onverwacht mee worden geconfronteerd (bijvoorbeeld na overlijden van uw vader) omdat uw vader u abusievelijk nooit erkend heeft. In dit soort gevallen kunt u het vaderschap middels gerechtelijke weg laten vaststellen.
Schadevergoeding voor inkomsten uit “zwart werk”.
Wanneer u door de schuld van een ander letsel oploopt en hierdoor uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, dient de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij u hiervoor te vergoeden. Maar hoe zit dat als u inkomen heeft gehad uit “zwart werk” en dit inkomen wegvalt door uw letsel?
Aandeelhoudersgeschil binnen de BV
Wanneer men spreekt over BV’s wordt al vaak gedacht aan een grote BV met veel aandeelhouders. Echter, bij verreweg de meeste BV’s is dit niet het geval en zijn er maar één of twee aandeelhouders in het spel. Wat nu als u, als aandeelhouder, een geschil krijgt met de andere aandeelhouder? Hoe lost u dit op?
Vordering instellen op een VOF
Uw bedrijf doet zaken met een ander bedrijf. Dit bedrijf is een vennootschap onder firma (VOF). Vervolgens worden uw facturen niet voldaan door het andere bedrijf. Hierdoor stelt zich de vraag: wie moet u gaan aanspreken?
Dodelijke dieetpil: boetes en gevangenisstraf.
Miljoenen mensen gebruikten hem: de “dieetpil” Mediator. Later bleek dat het gebruik van deze pil tot ernstige hartproblemen en zelfs de dood kon leiden. De rechtbank in Parijs boog zich onlangs over de kwestie.
Partneralimentatie: als je ex gaat samenwonen
De afgelopen jaren zien wij een toename van het aantal zaken waarbij er discussie is over het betalen van de partneralimentatie wanneer er een nieuwe partner in het spel is. Onder bepaalde omstandigheden kan er een verzoek worden ingediend ex art. 1:160 BW. Maar wat houdt dat in?
Kinderen van 12 jaar en ouder: mogen zij zelf kiezen waar ze willen wonen?
“Zodra mijn kind 12 jaar oud is, mag hij/zij zelf kiezen waar hij/zij wil wonen!”. Dit horen we ouders vaak zeggen, vooral wanneer er discussie is over de hoofdverblijfplaats met de andere ouder. Maar mag uw kind wel zelf kiezen vanaf 12 jaar?
Bekijk het volledige artikel
26 februari 2021
UPDATE IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS
In verband met de huidige situatie omtrent het Corona virus, hebben wij de maatregelen die wij reeds namen, nader aangescherpt. Hierna volgt een overzicht van de huidige maatregelen waar u rekening mee dient te houden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.
mr. Frans Heuts overleden
mr. Frans Heuts overleden
Douffet & Heuts
Met verdriet vernamen wij dat mr. Frans Heuts, de oprichter en mede-naamgever van ons advocatenkantoor, is overleden. Wij wensen de familieleden en naasten veel sterkte met het verlies.
Bekijk het volledige artikel
7 september 2020
Rechtsbijstandverzekering? U kiest uw advocaat zelf!
Een rechtsbijstandverzekering; veel mensen hebben er een, met de hoop hem nooit nodig te zullen hebben. Maar als u hem wel nodig heeft, dan wilt u toch ook zelf uw advocaat mogen kiezen? Het Europese Hof van Justitie is het daarmee eens, zoals volgt uit hun uitspraak van 14 mei 2020.
Betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar
Op dit moment is het al zo dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij anders afgesproken. Dit is voor sommige ouders een reden om het ouderschapsverlof niet op te nemen; omdat zij de inkomsten eenvoudigweg niet kunnen missen. In augustus 2022 verandert hier het een en ander in: een deel van het ouderschapsverlof wordt dan betaald.
Elke laatste dinsdag van de maand: Ondernemersuurtje
Elke laatste dinsdag van de maand: Ondernemersuurtje! Tijdens het Ondernemersuurtje geven wij gratis juridisch advies aan ondernemers. Neem contact met ons op voor een afspraak!
Fiscale wijzigingen partneralimentatie
Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging ingegaan voor de fiscale aftrekbaarheid van de aan de ex-partner betaalde partneralimentatie. Wij leggen u uit wat de gevolgen hiervan zijn.
Russische roulette: appen en spelletjes achter het stuur
Deze week in het nieuws: “in de auto spelen met de telefoon, wordt steeds populairder“. Naast het instellen van de navigatie, bellen en appen achter het stuur, wordt er ook steeds meer gegamed in het verkeer. We weten allemaal dat GSM-gebruik in de auto niet mag, maar hoe gevaarlijk is het nu daadwerkelijk?
Corona: kind thuishouden van school?
Na twee maanden dicht te zijn geweest, gaan vanaf 11 mei aanstaande de basisscholen weer open. Veel ouders twijfelen echter of ze hun kind wel naar school moeten laten gaan, uit angst voor het Coronavirus. Maar mag u uw kind wel thuis houden van school als uw kind niet ziek is?
Dalende inkomsten uit onderneming en uw alimentatieverplichting
Bent u een (horeca)ondernemer in deze moeilijke tijd? Dan heeft u momenteel mogelijk niet alleen moeite om uw werknemers te betalen, maar waarschijnlijk zelf ook minder inkomsten. Hierdoor kan de betaling van kinder- en/of partneralimentatie in gevaar komen. Wat kunt u doen?
Een tasje van € 0,03 cent “ontvreemden”: reden voor ontslag?
Wie het nieuws en/of social media volgt, zal het niet ontgaan zijn: een bekende discounter heeft een vulploegmedewerker op staande voet ontslagen, omdat hij een plastic tasje van € 0,03 zou hebben meegenomen zonder dit te betalen. De werknemer besluit het ontslag aan te vechten. Reden om in het ontslag op staande voet te duiken, want hoe zat dat ook alweer?
Scholen tot en met meivakantie dicht: hoe zit dat met werkende ouders?
Inmiddels is besloten dat de scholen in elk geval tot en met de meivakantie gesloten zullen blijven. Dit is voor veel werkende ouders een probleem, met name wanneer het gaat om alleenstaande ouders, of om gezinnen waarbij één ouder niet thuis kan blijven c.q. werken. Hoe zit het als een werknemer niet (volledig) beschikbaar is vanwege de zorg voor de kinderen? Geldt dan nog de loondoorbetalingsverplichting? Of moet de werknemer maar zijn verlofdagen opnemen?
Noodpakket voor ondernemers: weet waar u recht op heeft!
De huidige Corona-crisis brengt voor u als ondernemer veel onzekerheden met zich mee. De maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn begrijpelijk, maar dit heeft wel de nodige (financiële) gevolgen voor uw bedrijf. Wat kan de overheid voor u hierin betekenen? En waar heeft u recht op?
Hamsteren: mag dat wel? De Hamsterwet toegelicht.
Met de huidige Coronavirus-pandemie en de maatregelen die over de grens – maar ook in eigen land - reeds zijn genomen, zijn Nederlanders massaal aan het hamsteren geslagen. Maar mag dit wel ongelimiteerd? Hamsteren kan er immers toe leiden dat bepaalde producten niet meer voor iedereen verkrijgbaar zijn. Om dit te voorkomen, is in 1962 de Hamsterwet in het leven geroepen.
UPDATE IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS
In verband met de uitbraak van het Corona virus heeft ook de Rechtspraak besloten met ingang van morgen (dinsdag 17 maart) de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Voor ons kantoor geldt dat ook wij onze maatregelen aanscherpen. In deze update leest u hoe.
Bouwrecht: het fundamentele belang van juridische bijstand.
Wanneer er gebouwd of verbouwd wordt, komt daar veel bij kijken, ook op juridisch vlak. Er kan immers veel misgaan in de bouw. Juridisch gezien kan het vaak lastig zijn om deze problemen op te lossen. Wij hebben een aantal voorbeelden voor u op een rij gezet.
Ex-partner makkelijk uitkopen: NHG versoepelt regels
De meeste stellen kopen samen een woning, op basis van twee inkomens. Wanneer men de relatie verbreekt, valt één inkomen weg. Vaak wil een van beide partners in de gezamenlijke woning blijven wonen.
Wat betekent een echtscheiding voor uw man-vrouw firma?
Bij scheiding is het vaak niet mogelijk om de VOF voort te zetten. Er moet dan een oplossing gezocht worden voor de VOF.
Nieuwe wet partneralimentatie
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet partneralimentatie in werking. Door inwerkingtreding van de wet verandert het maximale aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald.
Bekijk het volledige artikel
30 december 2019
De transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans
Tot 1 januari 2020 is een werkgever pas verplicht tot betaling van transitievergoeding bij het einde van een arbeidsrelatie, die tenminste 24 maanden heeft geduurd .
Bekijk het volledige artikel
27 december 2019
Verandering ambtenarenrecht vanaf januari 2020
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Het in werking treden van deze wet heeft tot gevolg dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht zal gelden.
Bekijk het volledige artikel
17 december 2019
Perikelen in verband met bedrijfsovername
Een aantal jaren geleden hebben onze cliënten hun familiebedrijf verkocht aan een derde. Zoals dit wel normaal is binnen een oud familiebedrijf was het pand eigendom van de cliënten.
Allianz moet gegevens verkeersslachtoffer uit Intern Verwijzingsregister verwijderen
Verzekeraars kunnen persoonsgegevens van (rechts)personen registeren wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. De toets is: er is een risico voor de veiligheid en/of integriteit van de verzekeraar.
Bekijk het volledige artikel
3 september 2019
Een juridisch correcte beëindiging van uw V.O.F.
Stelt u zich eens voor: met goede moed heeft u een vennootschap onder firma opgericht. Hoewel alles in het begin van een leien dakje ging, merkt u dat de samenwerking met uw andere vennoot of vennoten steeds stroever begint te verlopen naarmate de tijd verstrijkt.
Toch aansprakelijk als bestuurder van een B.V.?
Een besloten vennootschap wordt vaak als rechtsvorm gekozen voor een onderneming. Door de beperkte aansprakelijkheid proberen investeerders de risico’s voor zichzelf zo klein mogelijk te houden.
Echtscheiding? Neem een advocaat!
Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Uw leven verandert en er moet vaak veel geregeld worden. Hiermee kunnen nogal wat emoties gepaard gaan. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap kan ingewikkeld zijn.
Hof: werkgever aansprakelijk voor letselschade door meeliften op vorkheftruck
Het hof in Den Bosch heeft op 2 april 2019 een werkgever aansprakelijk geacht voor een bedrijfsongeval met een vorkheftruck. In deze zaak liep een werknemer letsel op, doordat hij op de vork van een stapvoets rijdende vorkheftruck is gesprongen en daarop is meegelift.
Schadevergoeding na voorlopige hechtenis verruimd
Goed nieuws! Bent u als verdachte in voorarrest geplaatst en eindigt de zaak zonder dat u een straf of maatregel krijgt opgelegd, dan komt voortaan ook de dag dat u bent vrijgelaten voor schadevergoeding in aanmerking (zelfs al was dit slechts enkele uren).
Slapend rijk? Althans, bijna
Een rechtsbijstandsverlener te Den Bosch sluit een overeenkomst van opdracht met een letselschadeslachtoffer. De rechtsbijstandsverlener rekent uurtarief van € 300,-- (!) exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW, te declareren aan de aansprakelijke verzekeraar. Dat is echter niet alles. Er wordt afgesproken dat over het behaalde resultaat een succes fee van 25% in rekening wordt gebracht bij het slachtoffer.
Strafbeschikking OM? Niet zomaar accepteren!
De NRC rapporteerde op 3 december jl. dat duizenden mensen door middel van een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie onterecht zijn veroordeeld en een strafblad (justitiële documentatie) hebben. Dit bevestigt onze vermoedens en niet onbelangrijk, wij zien het ook daadwerkelijk in de praktijk.
Wijziging eigen bijdrage en het einde van afkoop regresrecht Wmo
Er treden een tweetal wijzigingen in per 1 januari 2019 op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Een wijziging heeft direct gevolg voor letselschadeslachtoffers, de andere wijziging kan indirect van invloed zijn.
Bekijk het volledige artikel
27 november 2018
Gaan en staan waar je wil? Niet met de kinderen!
Toestemming voor verhuizing van de andere ouder. Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.
Second opinion door een advocaat
Zoveel mensen, zoveel conflicten. Ook u kunt in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunt u de zaak vaak daar aanmelden. Of deze wordt behandeld hangt af van de dekking die uw polis biedt.
Bekijk het volledige artikel
26 september 2018
Whiplash of andere medisch niet objectiveerbare afwijkingen
In letselschadezaken is er vaak discussie over de medische klachten van de slachtoffers. Bij whiplash klachten ontbreekt meestal een medische aanwijsbare oorzaak voor de pijn en de klachten.
Bekijk het volledige artikel
5 september 2018
De 5 hardnekkige misvattingen bij familierecht
We hebben ze verzameld: 5 hardhardnekkige misvattingen bij familierecht. Allemaal regelmatig in de praktijk gehoord!
Verval van recht ex art. 7:941 BW voor (mogelijk) liegende ‘third party’? Hoge Raad: nee. Bewijs na 17 jaar nog mogelijk?
Bij een auto-ongeluk in 2001 claimde een vrouw dat zij als bijrijder van de aangereden auto letsel had opgelopen. De vrouw had eerst geen klachten, maar wel de volgende dag waarvoor zij zich meldt bij haar huisarts.
Wooncorporatie veroordeeld tot aanpakken overlast
Een eigen, betaalbare plek is fijn. Wat als dat wordt verpest door aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning? Wat blijft er dan nog over van uw woongenot?
Partneralimentatie: niet oneindig
Dat partneralimentatie een maximale duur kent, is meestal bekend. Ook dat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger van de alimentatie) en de draagkracht om te betalen door de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) is bij velen bekend.
Opzetclausule en aansprakelijkheidsverzekering
Op 13 april 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van de opzetclausule bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De casus betrof een zeer triest geval.
Wetsvoorstel affectieschade aangenomen in Eerste Kamer
Het wetsvoorstel affectieschade is ook door de Eerste Kamer aangenomen! Wat houdt het voorstel (kort) in?
Wel/niet klagen bij letselschade
Niemand houdt van klagers en niemand - althans een groot aantal mensen niet - houdt van klagen. Als goede behandelaar van letselschadezaken moet je daar op bedacht zijn.
Familiezaken: vanuit de beleving van het kind
Dagelijks behartigen wij de belangen van onze cliënten in zaken betreffende het personen- en familierecht. Dit is het onderdeel van ons burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Zwarte doos voor iedereen!
Zwarte doos voor iedereen!
Douffet & Heuts
Afgelopen week kwam het nieuwsbericht binnen dat de grote verzekeraars graag een soort zwarte doos in iedere auto verplicht zien worden. Veel moderne auto’s hebben al zo’n event data-recorder.
Erkenning en ouderlijk gezag
Er kan niet genoeg worden benadrukt dat erkenning en het ouderlijk gezag niet hetzelfde is. Deze twee begrippen vaak door elkaar gehaald, terwijl ze een geheel andere juridische betekenis hebben en andere consequenties met zich brengen.
Kaper op de kust: vaststelling vaderschap en erfrechtelijke gevolgen
Als uw vader overlijdt en u komt erachter dat u een halfbroer/zus heeft waar u het bestaan niet van af wist, dan heeft dat natuurlijk grote emotionele gevolgen binnen uw familie.
Toestemming voor vakantie met kids
Op wintersport met de kinderen willen gaan tijdens carnaval, maar de andere ouder werkt niet mee? Wees voortaan op tijd met regelen.
Bekijk het volledige artikel
16 februari 2018
Vergoeding letselschade en bijstandsuitkering, probleem?
Extra aandacht verdient het slachtoffer van een ongeval dat een uitkering heeft op grond van de Participatiewet. Waarom?
Bekijk het volledige artikel
14 februari 2018
Wat speelt er in 2018? Een vijftal onderwerpen
De meest bekende wijziging zal zijn in het huwelijksvermogensrecht. Wie na 1 januari 2018 trouwt, trouwt niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen.
Vijf hardnekkige misvattingen bij familierecht
Mensen komen bij ons met vragen en problemen die zij graag opgelost zien. Soms worden de problemen veroorzaakt door misvattingen bij de mensen zelf.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2017
Kindgebonden budget en alimentatie (alweer)
Het kindgebonden budget bij alimentatie blijft interessant. In oktober 2015 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat bij de berekening..
Ook voor werkgever schadevergoeding bij vertraagde vlucht?
Kan een werkgever aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van schade door een vertraagde vlucht waarmee de werknemer reist?
Fiets of geen fiets?
Fiets of geen fiets?
Douffet & Heuts
Deze nieuwe elektrische fietsen roepen vragen op, zoals: wat is de maximumsnelheid en hoe zit het met de aansprakelijkheid?
Verkeersongeluk? Schadevergoeding en smartengeld!
Deelnemen aan het verkeer kan een risicovolle bezigheid zijn. Door rood rijden, geen voorrang verlenen, op de smartphone bezig zijn......
Letselschadeadvocaat kost u niets!
De aansprakelijke persoon die de schade heeft veroorzaakt, moet de rekening van jouw letselschadeadvocaat betalen.
Wat is letselschade?
Wat is letselschade?
Douffet & Heuts
In de auto van achteren aangereden terwijl u voor het verkeerslicht stil stond ? Uw kind een litteken dankzij de hond van de buren?
Incasso onbetaalde rekening? Laat geen geld liggen!
Rekeningen niet op tijd betalen. Iets vergeten kan iedereen. De ondernemer ergert zich ondertussen groen en geel.
Verzekeraar keert niet uit bij verkeersongeval door smartphone
De smartphone maakt onderdeel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken de smartphone vaak en in allerlei situaties en niet alleen om te bellen.
Transitievergoeding bij een slapend dienstverband
Sinds juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een  dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd.
Reizen naar het buitenland met kinderen? Let dan op!
Elk minderjarig kind staat onder gezag. De moeder waaruit het kind geboren wordt, heeft van rechtswege ouderlijk gezag over het kind.
Growshopverbod?
Growshopverbod?
Douffet & Heuts
De Opiumwet heeft als doel het gebruik van opium en andere verdovende middelen in te perken.
Kinderalimentatie en bijstandsverhaal: dubieuze houding gemeente?
Regelmatig schrijven wij op onze blog over het onderwerp kinderalimentatie.
Facebook en wraakporno update!
Weet u nog? Ons artikel over het privé(seks)leven van een 21-jarige vrouw dat op Facebook te grabbel werd gegooid door een (tot op heden nog steeds!) anoniem persoon?
Vanaf vandaag: Recht op advocaat meerderjarige verdachte bij politieverhoor
Alvorens tot de kern van dit blog te komen, allereerst even een duik in de hierbij relevante Europese regelgeving en de toepassing daarvan in Nederland. 
Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongevallen
Werkgevers dienen er voor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk uitvoeren.
Letselschadevergoeding van invloed op het recht van bijstand
Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Participatiewet uitvoert.
Recht op second opinion bij een bedrijfsarts
Met het oog op een veranderde arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de bevolking, zal het kabinet concrete maatregelen nemen.
Beland in ZSM van het OM? Boete niet direct betalen!
ZSM-afhandeling wordt door het Openbaar Ministerie toegepast bij kleine delicten. Het staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het afdoeningstraject.
Schadevergoeding slachtoffer misdrijf
Begin van dit jaar is een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer.
Kan ik in Nederland scheiden?
We krijgen vaak binnen onze praktijk deze vraag te horen. Dan gaat het met name om cliënten die in het buitenland zijn gehuwd of naar het buitenland zijn verhuisd.
Dagloonberekening sinds 1 juli 2015
In maart 2015 hebt u in een bijdrage van een van onze advocaten o.a. kunnen lezen dat er naast veranderingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
(Verzekeraar van) veroordeelde vergoedt letselschade politieagente
Politieagente heeft letselschade: zij breekt een vinger door een verdachte die zich losrukt en er vandoor gaat.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
 Valse stukken en onjuiste argumenten bij ontslagverzoek afgestraft
Onze cliënte werd door haar werkgever plotseling geconfronteerd met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever voerde valse stukken en onjuiste argumenten aan om zijn gelijk te halen.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2015
Inwerkingtreding Europese verordening erfrecht
De meeste mensen weten wel wat erfrecht inhoudt en dat het een en ander bij een notaris moet worden geregeld en niet bij een advocaat.
Facebook en wraakporno revisited
Het gebruik van Social Media is vandaag de dag bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel bedrijven als gewone burgers maken volop gebruik van bijvoorbeeld Facebook: winacties.
Ontslag op staande voet vanwege WhatsApp-berichten?
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor de werknemer. Een van die gevolgen is dat de werknemer na het ontslag geen recht heeft op een WW-uitkering.
Welke algemene voorwaarden van toepassing?
De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de vraag welke bepalingen van twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een vraag waar bedrijven veelvuldig mee worden geconfronteerd.
Overval op supermarkt: supermarkt aansprakelijk voor schade werkneemster
In april 2005 werd een filiaal van Albert Heijn overvallen door twee gemaskerde mannen met een vuurwapen en een stroomstootwapen via de deur aan de achterzijde van het filiaal.
Faillissement aanvragen als incassomiddel
Wanneer een debiteur een vordering van een schuldeiser niet betaalt, dan biedt de wet de mogelijkheid om het faillissement van de debiteur aan te vragen.
Kranten nu ook voor advocaten niet meer nodig
In het kader van modernisering en digitalisering is de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in het leven geroepen.
Hoge Raad waarschuwt verzekeringsmaatschappijen in letselschadezaken
In een recente uitspraak (februari 2015) heeft de Hoge Raad duidelijke taal gesproken in het voordeel van een verkeersslachtoffer en is voor de advocaat een handig middel om slachtoffers te helpen in het traject om vergoeding van letselschade.
Veranderingen arbeidsrecht per 1 juli 2015
Hoe gaat het ook alweer in zijn werk voor wat betreft de beëindiging van een arbeidsovereenkomst onder elkaar?
Kinderalimentatie: wat gebeurde er na 01-01-2015?
In de richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie is ingegaan op de Wet hervorming kindregelingen die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Gescheiden ouders.
Beleidsvrijheid gemeenten bij toepassing Drank- en Horecawet
Recent plaatsten wij een artikel over letterlijke toepassing van de wet die voor cliënten tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst kan leiden. Daarbij werd opgemerkt dat de wet ook veel open normen bevat die nader ingevuld moeten worden en waarbij interpretatie een vereiste is.
Even opfrissen: wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015
Eerder hebben we in een tweetal artikelen uiteengezet welke voornemens er zijn om het arbeidsrecht te wijzigen. Deze artikelen vindt u hier en hier.
Letterlijke toepassing wet leidt weleens tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst
Onze samenleving kan niet functioneren zonder wet- en regelgeving en rechtspraak. Een gebrek hieraan leidt tot wanorde. Hoewel niet altijd direct merkbaar.
Vernietiging verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling
Partijen die met elkaar gehuwd zijn zonder het maken van huwelijkse voor­waarden, vormen een gemeenschap.
Slachtoffer van een ­ongeval?
Slachtoffers van een ongeval, worden vaak keihard gecon­fron­teerd met het letsel dat een dergelijk ongeval teweeg brengt, zeker wanneer het gaat om ernstig letsel.
Mediation in strafzaken
Mediation in strafzaken
Douffet & Heuts
Mediation in strafzaken houdt in, dat de verdachte en het slachtoffer in een strafzaak met elkaar in gesprek kunnen gaan onder begeleiding van een professionele bemiddelaar, de mediator.
Omgang: alleen een recht of ook een plicht?
Wanneer cliënten zich melden op ons kantoor met problemen die te maken hebben met hun kinderen, dan gaat het vaak over omgangsproblemen.
Verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten
Het komt dikwijls voor dat in een arbeidsovereenkomst een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is opgenomen. Dit verbod is anders dan het zogenaamde concurrentiebeding.
Het wraken van een rechter ex art. 36 en 37 Rv
De rechtspraak hoort onafhankelijk, integer en vooral onpartijdig te zijn. Daarenboven wordt van de rechtspraak maatschappelijke betrokkenheid verwacht
Voorlopige hechtenis, schorsing en wijziging schorsingsvoorwaarden ex art. 81 Sv
Wanneer u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kunt u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst op verzoek van de officier van justitie en na toewijzing hiervan door de rechter-commissaris.
Nieuw wetsvoorstel affectieschade en verzorgingskosten
Met vergoeding voor affectieschade of “shockschade” wordt bedoeld: schadevergoeding (smartengeld) voor nabestaanden en naasten van degenen die overleden zijn of letsel hebben opgelopen.
Update wetswijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is vorige week ( 10 juni 2014) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet wordt in drie delen ingevoerd op verschillende momenten.
Het nieuwe ontslagrecht en wijzigingen in het arbeidsrecht
Het wetsvoorstel werk en zekerheid is bij de Tweede kamer ingediend in november 2013 en wordt in juni 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Door de nieuwe wet wijzigt een aantal belangrijke onderwerpen in het arbeidsrecht op ingrijpende wijze.
Chauffeur van beroep, rijbewijs en het CBR
Bent u chauffeur van beroep en bent u aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, dan wachtte u voorheen een zeer kostbaar traject met verstrekkende gevolgen vanwege het optreden van het CBR.
Partneralimentatie beëindigen vóór afloop wettelijke termijn
Onderhoudsverplichtingen ten aanzien van uw partner – die tijdens het huwelijk bestaan – duren voort, ook na echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.
Huren en verhuren
Huren en verhuren
Douffet & Heuts
“Ieder huisje heeft zijn kruisje”, maar wanneer u te maken hebt met bijvoorbeeld aanhoudende geluidsoverlast van omwonenden of (ernstige) gebreken aan de door u gehuurde woning dan is er vaak geen sprake meer van rustig woongenot en zijn er meestal maar twee oplossingen voorhanden.
 Vergoeding kosten na vrijspraak
Indien u als verdachte in een strafrechtelijke procedure wordt vervolgd, kan dit naast de nodige stress vaak ook een hoop kosten voor u met zich meebrengen.
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
Wanneer iemand door middel van criminele activiteiten geld verdient, noemt men dit “wederrechtelijk verkregen voordeel”. Illustratief hierbij is bijvoorbeeld de kweek van hennep.
Update kinderalimentatie en de aanvaardbaarheidstoets
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheidstoets.
Update kinderalimentatie
Update kinderalimentatie
Douffet & Heuts
De gewijzigde richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen maken geen onderscheid tussen uitkering en inkomen uit dienstverband/onderneming waarvan de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden bepaald.
Opgelet, wijzigingen kinderalimentatie!
Per 1 januari 2015 wijzigen de regelingen die ouders ondersteunen. Enkel de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag worden gehandhaafd.
Update kinderalimentatie
Update kinderalimentatie
Douffet & Heuts
Het gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2013 een belangrijke uitspraak gedaan over kinderalimentatie en de aanvaardbaarheids-toets.
Letsel door val in restaurant of supermarkt
Letselschade door val in restaurant of supermarkt: heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding?
Wat te doen bij invordering rijbewijs?
De wegenverkeerswet biedt de politie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het rijbewijs van bestuurders van motorvoertuigen in te vorderen.
Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering
Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden van een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op een advocaat naar keuze en dus niet verplicht kunnen worden te werken met een jurist van de verzekeraar.
Pas op voor sneeuw en gladheid!
Met de winter in aantocht een welgemeende en serieuze waarschuwing.
Kinderalimentatie en aanvaardbaarheidstoets
Eind 2012 heeft de Werkgroep Alimentatienormen een voorstel opgesteld voor de Richtlijn vereenvoudiging kinderalimentatie.
Naleving van de omgangsregeling
Een omgangsregeling kan in gezamenlijk overleg tot stand komen of door de rechter op verzoek van één van de ouders vastgesteld worden.
Gemeente Sittard-Geleen en hondenbelasting
Gemeente Sittard-Geleen heft belasting voor het houden van een hond. Dit is algemeen bekend. Die heffing volgt uit de Verordening hondenbelasting 2010 van de gemeente Sittard-Geleen.
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk
Heden heeft de rechtbank Limburg locatie Maastricht een bijzondere uitspraak gedaan in een grote strafzaak, waarin advocaat mr. Van Tilborg een van de verdachten bijstaat. Het betreft de zaak `Landlord`.
De Wet Normering Topinkomens (de WNT)
Voor werknemers in de publieke sector is de tijd van de onbeperkte gouden handdruk voorbij!
Verhoging eigen bijdrage advocaat
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.
Bekijk het volledige artikel
1 september 2013
Verhoging eigen bijdrage advocaat
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.