https://www.douffetheuts.nl/huurrecht
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Huurrecht

Wanneer we spreken van de relatie tussen huurder en verhuurder, dan nemen wij vaak aan dat over deze verstandhouding niet veel te zeggen valt, nu beide partijen waarschijnlijk niet veelvuldig met elkaar in contact staan.

De wijze waarop huurder en verhuurder met elkaar omgaan zal wel correct zijn. Echter, zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Ook binnen het rechtsgebied huurrecht kunnen conflicten voorkomen, die vaak ingewikkeld zijn en gepaard gaan met veel (juridisch) getouwtrek.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze huurrecht specialisten

mr. G.M.M. Van Tilborg

Huurrechtspecialist

mw. mr. E. Meuwissen

Huurrechtspecialist


Wat is huurrecht?

Het huurrecht beziet op huurovereenkomsten. Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder door aan deze een zaak in gebruik te verstrekken en waarbij de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, zoals het betalen van huur. Zowel de huurder als de verhuurder hebben bepaalde rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Deze rechten en plichten dragen zorg voor een correcte verhouding tussen beide partijen. Vaak denkt men bij huur alleen aan het huren van een huis, maar ook het huren van bijvoorbeeld bedrijfsruimte valt onder het huurrecht.

Conflicten tussen huurder en verhuurder

Een van de belangrijkste aspecten in het huurrecht is, dat beide partijen aan hun plichten jegens elkaar voldoen en elkaar niet belemmeren in hun rechten. Te denken valt aan het verhelpen van gebreken aan de verhuurde zaak, het voldoen van de huurprijs en het in de oorspronkelijke staat terugleveren van de gehuurde zaak. Echter, indien een van beiden zich niet aan de afspraken houdt, dan kan dit leiden tot een conflict. Zo kan het voorkomen dat er een huurachterstand is en de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vordert, terwijl er misschien sprake is van omstandigheden waardoor de huurachterstand is ontstaan. Ook kan er onenigheid ontstaan over gebreken aan het gehuurde of wordt door de huurder overlast bezorgd.

Juridische bijstand

Essentieel is het hebben van een dak boven het hoofd, een woonruimte. Woongenot is belangrijk en conflicten tussen huurder en verhuurder kunnen dit verstoren. Daarom dient een geschil op gepaste wijze opgelost te worden. Ook wanneer het gaat om bedrijfsruimte, is een deskundige afhandeling van problemen van groot belang. Wanneer u namelijk bedrijfsruimte huurt, is dit doorgaans voor een lange periode. Gedurende deze periode kan er van alles gebeuren waar op voorhand niet over nagedacht is. Bovendien zijn huurder en verhuurder inzake bedrijfsruimte vrij om de hoogte van de huurprijs zelf vast te stellen.

Onder bepaalde economische omstandigheden zijn huurders dan ook vaak geneigd om akkoord te gaan met een hoge huurprijs. Vervolgens komt de huurder erachter, dat huurders van naburige en overeenkomstige panden een veel lagere huurprijs betalen. Dit kan leiden tot geschillen die zo vakkundig mogelijk uit de wereld geholpen moeten worden. Een negatieve verstandhouding kan namelijk ook ten koste gaan van de zaak.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen inzake huurrechtprocedures, zowel wanneer het draait om bedrijfsruimte alsook woonruimte. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Om een goed resultaat te behalen is niet alleen juridische kennis noodzakelijk. Ook de essentiële feiten in uw concrete geval zijn alles bepalend. Een grondige voorbereiding van een huurrechtprocedure is een kunst, dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.