https://www.douffetheuts.nl/transitievergoeding-bij-een-slapend-dienstverband/n75c0
 
Transitievergoeding bij een slapend dienstverband
1 oktober 2016
Douffet & Heuts
Sinds juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een  dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd.
Transitievergoeding bij een slapend dienstverband

Transitievergoeding bij een slapend dienstverband

Sinds juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij het beëindigen van een  dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd.  Dat is ook het geval wanneer het dienstverband eindigt door en na langdurige ziekte van de werknemer. Er zijn werkgevers die de dienstverbanden met langdurig zieke werknemers niet beëindigen,  maar in stand laten. Daar kan de werkgever diverse redenen voor hebben . Bijvoorbeeld, wanneer er op termijn nog mogelijkheden tot re-integratie bestaan. Omdat het dienstverband niet wordt beëindigd, is de werkgever niet verplicht om de transitievergoeding te betalen. Een (bijkomend) voordeel voor de werkgever en tegelijkertijd nadeel voor de werknemer. Voor werknemers die lang in dienst zijn geweest, kan de transitievergoeding immers aardig oplopen. In deze situaties blijven de werknemers in dienst, maar werken zij niet. Vandaar de term “slapend dienstverband”.

Een aantal langdurig zieke werknemers met een slapend dienstverband, is inmiddels naar de rechter gestapt . Zij hebben de rechter verzocht om het dienstverband te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding. De werkgevers zouden namelijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld door de arbeidsovereenkomsten niet te beëindigen en op die manier de transitievergoeding te ontwijken.

De uitspraken in deze zaken zijn niet gunstig voor de betreffende werknemers. Hun vorderingen zijn namelijk afgewezen. De rechters overwogen dat er geen wettelijke verplichting rust op de werkgever om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het willen omzeilen van de transitievergoeding verdient wellicht niet de schoonheidsprijs, maar levert niet snel ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op.

Inmiddels is er een wetsvoorstel  in de maak naar aanleiding van klachten van werkgevers. Het voorstel wordt in de loop van 2017 verwacht. Werkgevers beklagen zich over het feit dat zij voor een zieke werknemer twee jaar lang loon moeten doorbetalen en daarna nog de transitievergoeding moeten betalen. Het wetsvoorstel zal een compensatie voor de werkgever inhouden. De verplichting tot betaling van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer zal niet verdwijnen. Deze compensatie wordt gefinancierd door verhoging van de premies voor de werknemersverzekeringen.