https://www.douffetheuts.nl/faillissement-aanvragen-als-incassomiddel/n95c0
 
Faillissement aanvragen als incassomiddel
1 mei 2015
Douffet & Heuts
Wanneer een debiteur een vordering van een schuldeiser niet betaalt, dan biedt de wet de mogelijkheid om het faillissement van de debiteur aan te vragen.
Faillissement aanvragen als incassomiddel

Faillissement aanvragen als incassomiddel

Wanneer een debiteur een vordering van een schuldeiser niet betaalt, dan biedt de wet de mogelijkheid om het faillissement van de debiteur aan te vragen. In de praktijk wordt dit gebruikt als middel om de debiteur toch tot betaling te bewegen. Een faillissement heeft immers verstrekkende gevolgen voor de debiteur. Hij verliest immers de beschikking over zijn vermogen, hij zal zijn activiteiten moeten staken, zal hij te maken krijgen met een curator e.d. Het kan dus een effectief middel zijn.

Procedure faillissementsaanvraag

De faillissementsaanvraag wordt door middel van een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat en behelst uiteraard het verzoek aan de rechtbank om het faillissement van de schuldenaar uit te spreken. Vervolgens wordt een datum en tijdstip bepaald voor de behandeling ter zitting van de aanvraag. De schuldenaar wordt opgeroepen. Het is mogelijk om de behandeling uit te stellen wanneer er wordt onderhandeld over betaling van de vordering of om de schuldenaar nog een termijn te gunnen om tot betaling over te gaan. Uitstel is niet eindeloos mogelijk, maar tot een maximum van acht weken.

Vereisten

Het faillissement van de debiteur wordt uitgesproken als aan twee vereisten is voldaan. Ten eerste moet de debiteur in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen. Dit hoeft door de verzoeker van het faillissement slechts summier te worden aangetoond. Ten tweede moeten er minimaal twee schuldeisers zijn die elk afzonderlijk een vordering hebben op de debiteur. Dit heeft het pluraliteitsvereiste. De verzoeker van het faillissement moet dus aantonen dat er sprake is van een of meerdere opeisbare steunvordering(en). De schuldenaar kan uiteraard verweer voeren.

Kosten faillissementsaanvraag en werking

Voor het faillissementsverzoek is de aanvrager griffierecht verschuldigd, naast kosten voor het opstellen van het verzoekschrift. Deze kosten komen in eerste instantie voor rekening van de aanvrager. Wordt het faillissement uitgesproken, dan kunt u de aanvraagkosten terug krijgen. De kosten van de faillissementsaanvraag zijn immers preferent. Bij afwikkeling van het faillissement moet er wel voldoende geld in de boedel aanwezig zijn. Vindt er bovendien geen uitkering aan schuldeisers plaats, dan kunt u de door u afgedragen BTW op de vordering terugkrijgen.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten voor meer informatie over de tarieven en voor meer informatie.