https://www.douffetheuts.nl/ook-voor-werkgever-schadevergoeding-bij-vertraagde-vlucht/n68c0
 
Kan een werkgever aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van schade door een vertraagde vlucht waarmee de werknemer reist?
Ook voor werkgever schadevergoeding bij vertraagde vlucht?

Ook voor werkgever schadevergoeding bij vertraagde vlucht?

Kan een werkgever aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van schade door een vertraagde vlucht waarmee de werknemer reist? Jawel, maar alleen als de werkgever de ticket koopt voor de werknemer.

Consumenten hebben op grond van het Europees recht al de mogelijkheid om compensatie te krijgen voor de onkosten die zij maken als gevolg van vertraging bij het vliegen. Een werknemer die tijdens een dienstreis vertraging heeft, kan zijn zo eigen onkosten vergoed krijgen.

Het kan echter ook best zijn dat ook de werkgever onkosten maakt omdat de vlucht waarmee zijn werknemer reist, vertraagd is. Soms kan ook de werkgever zijn gemaakte onkosten verhalen.

In een uitspraak van 2016 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat ook een werkgever recht heeft op vergoeding van schade als een werknemer vertraging tijdens een vliegreis voor het werk oploopt en de werkgever daardoor extra kosten moet maken.

Daar is wel een voorwaarde aan verbonden. De werkgever moet dan wel de ticket voor de werknemer hebben verkocht en dus een overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij hebben. Op grond van het Verdrag van Montreal en de overeenkomst tussen de werkgever en luchtvaartmaatschappij krijgt de werkgever de onkosten die hij maakt vergoed.

Zowel werknemer en werkgever kunnen in zo'n geval hun gemaakte onkosten vergoed krijgen. Uiteraard worden niet dezelfde kosten gecompenseerd. Het moet om aparte, van elkaar te onderscheiden schadeposten zijn. Dus wel beiden, maar niet dubbel!