https://www.douffetheuts.nl/pas-op-voor-sneeuw-en-gladheid/n126c0
 
Pas op voor sneeuw en gladheid!
1 november 2013
Douffet & Heuts
Met de winter in aantocht een welgemeende en serieuze waarschuwing.
Pas op voor sneeuw en gladheid!

Pas op voor sneeuw en gladheid!

Met de winter in aantocht een welgemeende en serieuze waarschuwing.

Iedere winter is er wel sprake van periodes van gladheid en sneeuw als gevolg waarvan valpartijen voorkomen. Als voetgangers of fietsers door gladheid ten val komen, is vervelend letsel veelal het gevolg. Nadat de eerste schrik voorbij is, rijst vervolgens de vraag wie de letselschade vergoedt.

Als advocatenkantoor worden wij iedere winter benaderd door letselschadeslachtoffers met de vraag of de overheid (als verantwoordelijke voor openbare wegen) aansprakelijk gesteld kan worden voor het letsel en de letselschade als gevolg van de gladheid.

Ons antwoord is, dat de overheid niet snel aansprakelijk is voor valpartijen door sneeuw en gladheid. De rechtspraak stelt namelijk, dat de overheid pas aansprakelijk is indien de weggebruiker door het handelen of nalaten van de overheid wordt blootgesteld aan een groter risico dan onder gegeven omstandigheden verantwoord is en waarop een normaal mens bedacht moet zijn.

Rechters wijzen op het feit van algemene bekendheid dat een voet- en fietspad glad kan zijn bij sneeuw en ijs en dat er daardoor een verhoogd risico op uitglijden en vallen bestaat. Weggebruikers worden geacht goed op te letten en voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen, met name als er al enige tijd sprake is van winterweer.

In sommige gevallen (maar niet altijd en overal!), kan van de overheid worden verwacht dat er maatregelen genomen worden om vallen te voorkomen, zoals vegen en strooien. Maar, zelfs als er gestrooid is, moet een normaal mens er rekening mee houden dat hij desondanks kan uitglijden of vallen.

Wanneer iemand derhalve ten val komt door gladheid die is veroorzaakt door sneeuw en/of ijs, draagt die persoon in de meeste gevallen zijn of haar eigen letselschade. Het kan echter geen kwaad om uw casus aan een van onze advocaten voor te leggen, omdat er immers altijd een uitzondering op de regel mogelijk is.