https://www.douffetheuts.nl/beland-in-zsm-van-het-om-boete-niet-direct-betalen/n84c0
 
ZSM-afhandeling wordt door het Openbaar Ministerie toegepast bij kleine delicten. Het staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het afdoeningstraject.
Beland in ZSM van het OM? Boete niet direct betalen!

Beland in ZSM van het OM? Boete niet direct betalen!

ZSM-afhandeling wordt door het Openbaar Ministerie toegepast bij kleine delicten. Het staat voor zorgvuldig, snel en op maat met betrekking tot het afdoeningstraject. Er wordt samengewerkt door het OM, politie, reclassering, kinderbescherming en slachtofferhulp. 

De verdachte hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. De officier van justitie legt zelf een strafbeschikking op. Behalve in Rotterdam en Oost-Nedrland blijven advocaten meestal buiten spel. Daar wringt de schoen, want wie wijst de verdachte op zijn rechten en is kritisch op de strafbeschikking? In één op dertien ZSM-zaken is de bewijsvoering onvoldoende, volgens de procureur-generaal bij de Hoge Raad!

De verdachte betaalt dan ten onrechte een boete, uit angst om voor de rechter te verschijnen. Terwijl de verdachte er eigenlijk niet mee eens is, geen flauw benul heeft of de hoogte van de boete wel correct is en alle omstandigheden niet zijn meegewogen! Wat menigen ook niet weten, is dat de strafbeschikking gewoon op de justitiële documentatie (strafblad) wordt vermeld! Het gebrek aan rechtsbijstand is dus onaanvaardbaar. In de advocatuur wordt gesteld dat het ZSM van het OM voor wat anders staat: zo snel mogelijk. En daarbij gaan belangrijke waarborgen verloren.

Er is iets met de kritiek gedaan: verdachten die in de ZSM-procedure een boete krijgen, hoeven die sinds 1 oktober niet meer direct te betalen. Zonder raadpleging van een advocaat mag niet worden verlangd direct de boete te betalen.

Daarmee is het nog niet opgelost, het verlenen van rechtsbijstand bij ZSM moet in de rest van Nederland nog worden opgezet. Het moet ook worden gefinancierd en op dat gebied geeft de overheid tot nu toe niet thuis.

Heeft u een strafbeschikking aangeboden gekregen maar bent u er niet mee eens? Neem dan contact op met ons kantoor.