https://www.douffetheuts.nl/schadevergoeding-slachtoffer-misdrijf/n85c0
 
Schadevergoeding slachtoffer misdrijf
1 oktober 2015
Douffet & Heuts
Begin van dit jaar is een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer.
Schadevergoeding slachtoffer misdrijf

Schadevergoeding slachtoffer misdrijf

Begin van dit jaar is een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de dader volledig verantwoordelijk gesteld voor het vergoeden van de schade van het slachtoffer. Dit in tegenstelling tot eerdere situaties, waarbij de belastingbetaler onbedoeld mee betaalde aan de schadevergoedingsmaatregel die was opgelegd aan de dader. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is verheugd met deze uitspraak.

Een tegemoetkoming van het schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een eenmalig bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven om hun tegemoet te komen in hun leed en eventuele financiële schade. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag tot het strafproces afgerond. De tegemoetkoming – betaald uit belastinggeld – kan eerder worden verstrekt. Op deze manier hoeft het slachtoffer niet jaren te wachten op een schadevergoeding tot het strafproces afgerond is. Als de dader alsnog een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze verrekend met de uitkering van het Schadefonds. De uitkering van het Schadefonds wordt dan gezien als een voorschot op de latere schadevergoeding. Het CJIB int de schadevergoeding bij de dader. De dader betaalt het schadefonds dat deel terug dat is voorgeschoten aan het slachtoffer. Het slachtoffer merkt niets van deze verrekening en ontvangt de gehele schadevergoeding.

In eerdere uitspraken kwamen rechters de daders nog wel eens tegemoet in het betalen van de schade aan het slachtoffer. De dader betaalde dan maar een deel van de rekening, omdat een deel van de schade al door het Schadefonds aan het slachtoffer was betaald.

In de uitspraak van 26 januari heeft het gerechtshof erop toegezien dat de dader de volledig geëiste schadevergoedingsmaatregel uit eigen zak betaalt. Het uitgekeerde bedrag van het Schadefonds aan het slachtoffer is niet van de eis afgetrokken. Dit is dus hoe het hoort.