https://www.douffetheuts.nl/kan-ik-in-nederland-scheiden/n86c0
 
Kan ik in Nederland scheiden?
1 oktober 2015
Douffet & Heuts
We krijgen vaak binnen onze praktijk deze vraag te horen. Dan gaat het met name om cliënten die in het buitenland zijn gehuwd of naar het buitenland zijn verhuisd.
Kan ik in Nederland scheiden?

Kan ik in Nederland scheiden?

We krijgen vaak binnen onze praktijk deze vraag te horen. Dan gaat het met name om cliënten die in het buitenland zijn gehuwd of naar het buitenland zijn verhuisd, maar wel de Nederlandse nationaliteit hebben.

Bij dergelijke vragen dient eerst onderzocht te worden of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van het verzoek tot echtscheiding. Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden welk recht dan van toepassing is.

Voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter dient acht te worden geslagen op het Europees recht indien het kortgezegd gaat om Europese landen aangesloten bij de Europese Unie. De Verordening Brussel II-bis is dan van toepassing. Zo kan de bevoegdheid van de rechter worden afgeleid uit de gewone verblijfplaats van (één van) de echtgenoten of de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten.

Een voorbeeld

Een koppel met de Nederlandse nationaliteit verhuist naar België. Ze besluiten het huwelijk te beëindigen. Op basis van hun gemeenschappelijke nationaliteit is de Nederlandse rechter bevoegd. Echter, ook de Belgische rechter is bevoegd nu zij hun gewone verblijfplaats in België hebben.

Het wordt interessant wanneer de een in Nederland een echtscheidingsverzoek indient en de ander in België. Ook in dat geval bevat de Verordening Brussel II-bis de oplossing. In een artikel zullen we hierop ingaan.

Indien u dus per se in Nederland wilt scheiden terwijl er Europese of internationale aspecten aan uw huwelijk, nationaliteit en verblijfplaats kleven, zal er steeds moeten worden bekeken of zulks inderdaad mogelijk is.

Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, zal vervolgens moeten worden bekeken welk recht van toepassing is.  Sinds 1 januari 2012 bepaalt artikel 10:56 BW dat bij echtscheidingen die door de Nederlandse rechter worden behandeld, Nederlands recht van toepassing is. Dat is de hoofdregel. Het is echter ook mogelijk dat de echtgenoten gezamenlijk voor een ander recht kiezen of dat één van hen die keuze maakt en de ander dat niet weerspreekt. Zij kunnen echter alleen het recht kiezen van hun gemeenschappelijke vreemde nationaliteit en niet ieder ander recht. Het kiezen van een ander recht kan in sommige gevallen van belang zijn om de echtscheiding in een ander land sneller of gemakkelijker erkend te krijgen.

Een voorbeeld

Een koppel met de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit is gehuwd in Marokko en woont in Nederland. Het huwelijk staat niet in Nederland ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Toch is de Nederlandse rechter bevoegd. In beginsel wordt het Nederlands recht toegepast. Nu beide echtgenoten tevens een gemeenschappelijke vreemde nationaliteit bezitten, de Marokkaanse nationaliteit, kunnen zij in plaats van het Nederlands recht ook gezamenlijk kiezen voor toepassing van het Marokkaans recht. Dan kan het huwelijk rechtsgeldig in Nederland beëindigd worden op grond van bijvoorbeeld verstoting, zoals dat in het Marokkaans recht geldt.

Let wel, het vorenstaande geldt dus alleen voor de vraag of u kunt scheiden. Het kan heel goed zijn dat op andere aspecten (ouderlijke verantwoordelijkheid, alimentatie, afwikkeling huwelijksvermogen) een ander recht van toepassing is. Voor vragen hierover of over de inhoud van dit artikel, neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij helpen u graag verder!