https://www.douffetheuts.nl/erkennen-gezag-wat-ouders-moeten-weten-in-2023/n206c0
 
Erkennen = gezag; wat ouders moeten weten in 2023!
20 september 2023
Douffet & Heuts
De wetten rond ouderlijk gezag en erkenning van kinderen zijn onderhevig aan veranderingen, en 2023 heeft een opvallende verschuiving met zich meegebracht die veel ouders zal raken. Deze nieuwe regelgeving heeft de manier waarop erkenning en ouderlijk gezag met elkaar verweven zijn, veranderd.
Erkennen = gezag; wat ouders moeten weten in 2023!

Achtergrond

Voorheen was het zo dat bij ouders die niet getrouwd waren, en ook geen geregistreerd partnerschap waren aangegaan, er alleen gezamenlijk ouderlijk gezag over het minderjarige kind kon worden verkregen op twee manieren: (1) met toestemming van de moeder, of (2) met vervangende toestemming van de rechter. Veel ouders realiseerden zich niet dat erkennen niet automatisch het gezag met zich meebracht. Dit kon soms leiden tot complexe situaties en geschillen tussen ouders.

De nieuwe regelgeving

Op 1 januari 2023 is er nieuwe wetgeving van kracht geworden die een belangrijke verandering heeft geïntroduceerd: bij de erkenning van een minderjarig kind krijgt de erkennende ouder nu automatisch het ouderlijk gezag. Dit betekent dat de toestemming van de andere ouder niet langer vereist is om het gezamenlijk gezag te krijgen.

Wat betekent dit voor u?

Voor ouders die van plan zijn om hun kind te erkennen, kan deze verandering betekenen dat het juridische proces eenvoudiger wordt. Het betekent ook dat beide ouders automatisch verantwoordelijkheden en rechten delen met betrekking tot het kind, zonder dat er extra juridische stappen nodig zijn.

Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan moet u wél nog het gezamenlijk gezag regelen. Dit is ook het geval als uw kind na 1 januari 2023 is geboren, maar wel vóór 1 januari 2023 erkend is (bij erkenning van de ongeboren vrucht). Verder krijgt u bij erkenning via vervangende toestemming (via de rechter) na 1 januari 2023 ook niet automatisch het gezamenlijk gezag.

Belangrijke overwegingen

Hoewel deze nieuwe regelgeving de zaken kan vereenvoudigen voor wat betreft het verkrijgen van gezamenlijk gezag, zijn er nog steeds belangrijke overwegingen voor ouders om in gedachten te houden:

  1. Communicatie met de andere ouder: Ondanks gezamenlijk gezag is het essentieel om open en constructief te communiceren met de andere ouder om de belangen van het kind te waarborgen.
  2. Samenwerking: Ouders worden aangemoedigd om samen te werken en gezamenlijke beslissingen te nemen die in het belang van het kind zijn.
  3. Geschillenoplossing: In geval van geschillen is het raadzaam om deze gezamenlijk te pogen op te lossen. Indien u hier niet onderling uitkomt, kan eventueel een coach, mediator of andere derde worden ingeschakeld.

Conclusie

De nieuwe regelgeving die op 1 januari 2023 is ingegaan, verandert de dynamiek van ouderlijk gezag en erkenning. Voor ouders met minderjarige kinderen kan dit zowel positieve als uitdagende aspecten met zich meebrengen. Het is van het grootste belang om goed geïnformeerd te zijn over deze veranderingen en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om de belangen van u en uw kinderen te beschermen.

Wil u meer informatie over erkenning, gezag of vervangende toestemming? Neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten. Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!