https://www.douffetheuts.nl/recht-op-second-opinion-bij-een-bedrijfsarts/n83c0
 
Recht op second opinion bij een bedrijfsarts
1 januari 2016
Douffet & Heuts
Met het oog op een veranderde arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de bevolking, zal het kabinet concrete maatregelen nemen.
Recht op second opinion bij een bedrijfsarts

Recht op second opinion bij een bedrijfsarts 

Met het oog op een veranderde arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de bevolking, zal het kabinet concrete maatregelen nemen.

Een werknemer die twijfels heeft over het oordeel van een bedrijfsarts, kan voortaan een second opinion vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Nu is het mogelijk om in een dergelijk geval een second opinion te vragen aan het UWV. Door deze maatregel kan de werknemer nu ook bij de bedrijfsarts terecht.

Daarnaast krijgt de werknemer ook de mogelijkheid om de bedrijfsarts te spreken of een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Ook worden arbodiensten en bedrijfsartsen verplicht voor een onafhankelijke klachtenregeling zorg te dragen en worden werkgevers verplicht om alleen met die arbodiensten en bedrijfsartsen een contract te sluiten, die een dergelijke regeling hebben vastgelegd.

In de praktijk komt het dikwijls voor dat een werknemer twijfelt aan de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. Ook wij als advocaten bekruipt ons soms dat gevoel. Het is namelijk de werkgever die de werknemer doorstuurt naar de bedrijfsarts of arbodienst en het is de werkgever die aan de bedrijfsarts opdracht geeft het re-integratietraject op te starten.

Met de eerdergenoemde maatregelen wordt het voor de werknemer nu ook mogelijk gemaakt zelf contact op te nemen met de bedrijfsarts of second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts.

Niet alleen worden deze maatregelen genomen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg, maar zal ons inziens het vertrouwen van de werknemer in bijvoorbeeld het re-integratietraject alleen maar toenemen!