https://www.douffetheuts.nl/toch-aansprakelijk-als-bestuurder-van-een-b-v/n161c0
 
Een besloten vennootschap wordt vaak als rechtsvorm gekozen voor een onderneming. Door de beperkte aansprakelijkheid proberen investeerders de risico’s voor zichzelf zo klein mogelijk te houden.
Toch aansprakelijk als bestuurder van een B.V.?

Een besloten vennootschap wordt vaak als rechtsvorm gekozen voor een onderneming. Door de beperkte aansprakelijkheid proberen investeerders de risico’s voor zichzelf zo klein mogelijk te houden. Als u een B.V. opricht, wilt u uw privévermogen zo veel mogelijk buiten de bemoeienis van de B.V. plaatsen. Met deze redenatie in het achterhoofd geven velen de voorkeur aan een B.V. ten opzichte van een V.O.F. of eenmanszaak.


Maar hoe beschermd bent u eigenlijk als bestuurder van een B.V.? Is het echt zo dat u nooit hoeft op te draaien voor de schade?

Dat is niet het geval. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 15 februari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:236) nog duidelijk gemaakt hoe het zit. De vennootschap kon een huurgarantie niet meer nakomen. De vraag was vervolgens of de bestuurders hier dan persoonlijk voor moesten opdraaien. Zowel de rechtbank als het hof waren van mening dat dit niet zo was, maar de Hoge Raad dacht hier anders over. Naast aansprakelijkheid van de vennootschap kon ook een bestuurder in privé aansprakelijk gesteld worden, indien hij namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen volgens de wet of een contract niet nakomt. 

Oftewel, het is dus nog niet zo zwart-wit of u niet aansprakelijk bent als bestuurder in een BV. Al jaren wordt de zogenoemde ‘Beklamel-norm’ gehanteerd. Aan de hand van deze norm wordt bepaald of een bestuurder een persoonlijk, ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hij wist of had moeten weten dat de B.V. niet (binnen een redelijke termijn) zou kunnen voldoen aan de verplichting, en vervolgens ook geen verhaal kon bieden. Gaat hij dan alsnog de overeenkomst aan, dan kan niet uitgesloten worden dat de schade vanuit zijn privévermogen betaald moet worden.

Zoals u heeft gelezen ziet de Beklamel-norm toe op aansprakelijkheid van uw B.V. ten opzichte van een derde (schuldeiser). Maar er zijn meerdere manieren waarop u aansprakelijk gesteld kan worden. Als er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en er kan u een verwijt worden gemaakt, dan zult u aansprakelijk zijn voor de geleden schade jegens de B.V. zelf. En ook wanneer uw B.V. failliet gaat, betekent dit niet dat de liquidatie met een schone lei begint. Als er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur wat geleid heeft tot het faillissement, dan kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld jegens de boedel. Bent u bang dat u zelf in zulke situaties terecht zou kunnen komen, dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Hiermee beperkt u vaak al een hoop schade die nog zou kunnen volgen.

Bestuurdersaansprakelijkheid lijkt op het eerste gezicht misschien iets waar u zich niet druk over hoeft te maken: de aansprakelijkheid is immers beperkt. Toch is het goed om hiervan op de hoogte te zijn, aangezien de bedragen flink op kunnen lopen. Er worden strenge eisen gesteld aan de vaststelling bestuurdersaansprakelijkheid, maar dat betekent nog niet dat een bestuurder van de B.V. vrij spel heeft. En stel dat u nou net die bestuurder bent waarbij het wel misgaat: dan moet u een enorm schadebedrag gaan ophoesten.

Mogelijk bent u zelf bestuurder van een B.V. en vreest u dat er een aansprakelijkheidsstelling op de korte termijn kan volgen. Of u wordt zelf al aansprakelijk gesteld dan wel wilt u een andere bestuurder aansprakelijk stellen. Ongeacht welk scenario voor u van toepassing is, onze advocaten staan voor u klaar om advies te verlenen en u bij te staan in het juridisch geschil met betrekking tot ondernemingsrecht.