https://www.douffetheuts.nl/second-opinion-door-een-advocaat/n151c0
 
Second opinion door een advocaat
26 september 2018
Douffet & Heuts
Zoveel mensen, zoveel conflicten. Ook u kunt in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunt u de zaak vaak daar aanmelden. Of deze wordt behandeld hangt af van de dekking die uw polis biedt.
Second opinion door een advocaat

Rechtsbijstandsverzekering

Zoveel mensen, zoveel conflicten. Ook u kunt in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp noodzakelijk is. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunt u de zaak vaak daar aanmelden. Of deze wordt behandeld hangt af van de dekking die uw polis biedt. Zo zijn zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht (bijvoorbeeld echtscheidingen of alimentatie) niet gedekt.

Ontevreden over juridische bijstand

Voor de zaken die wel worden behandeld, krijgt u een dossierbehandelaar toegewezen. Dit is meestal een jurist. Het kan zijn dat u op enig moment van mening verschilt met de behandelaar van uw dossier. Bijvoorbeeld als u vindt dat u een sterke zaak hebt die niet door overleg kan worden opgelost en uw dossierbehandelaar weigert om een procedure op te starten omdat hij of zij de zaak niet kansrijk acht. Of wanneer u onenigheid krijgt over het verloop van de zaak en de stappen die daarin gezet (moeten) worden. In dergelijke gevallen dient u zich ervan bewust te zijn dat u recht hebt op een second opinion.

second opinion advocaat

Second opinion

Een second opinion is een oordeel van een andere jurist, die niet werkzaam is voor uw rechtsbijstandsverzekeraar. Uw dossier zal dus opnieuw worden beoordeeld door een onafhankelijke derde op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Meestal is dit een advocaat. Hoewel u meestal zal worden doorverwezen naar een advocaat, hebt u het recht om een eigen advocaat te kiezen. U geeft de naam van deze advocaat door aan uw rechtsbijstandsverzekeraar, die vervolgens financiële afspraken maakt met de advocaat. De advocaat kan dan aan de slag met de second opinion. De opdracht is doorgaans zéér specifiek. De advocaat moet bepaalde door de verzekeraar geformuleerde vragen beantwoorden en de second opinion moet ook voor een bepaalde datum worden uitgebracht. De advocaat zal dus niet actief de zaak gaan behandelen, maar enkel het geschil juridisch beoordelen. Voordat de advocaat een advies uitbrengt, zal de zaak ook nog met u worden besproken.

Uitkomst second opinion

Het advies van de advocaat wordt doorgestuurd aan u en uw oorspronkelijke dossierbehandelaar. Deze laatste zal de uitkomst van de second opinion met u bespreken. Het komt regelmatig voor dat de advocaat een voor u positieve second opinion uitbrengt. Dit betekent dat de advocaat de zaak anders beoordeelt dan uw dossierbehandelaar. Hij of zij is bijvoorbeeld van mening dat er wel voldoende kans is op een succesvolle uitkomst van een procedure, of dat er andere stappen gezet moeten worden dan tot dan toe geprobeerd. Het kan dus geen kwaad om deze stap te overwegen!

Overstappen naar een advocaat

Let op: indien u de zaak na de second opinion niet meer door uw rechtsbijstandsverzekeraar maar door een externe advocaat wil laten voortzetten, dan zal uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten daarvan meestal niet willen betalen. Dat geldt zeker als dit dezelfde advocaat betreft die ook de second opinion heeft uitgebracht. Soms staat de verzekeraar dit niet toe. De adviserende advocaat mag dan niet de behandelende advocaat worden. Voor u is dat vaak onbegrijpelijk, omdat u deze advocaat inmiddels al gesproken hebt en hij of zij nu ook op de hoogte is van uw dossier. Het is dan ook de moeite waard om hierover met uw rechtsbijstandsverzekeraar in discussie te gaan of om uw advocaatkeuze strategisch te bepalen. Zeker omdat u in beginsel het recht hebt op vrije advocaatkeuze!

Ons kantoor heeft al diverse zaken overgenomen van rechtsbijstandsverzekeraars. Veelgehoorde klachten zijn dat telkens gewisseld werd van contactpersoon, men vaak niet bereikbaar was en dat de behandeling van de zaak erg onpersoonlijk verliep. Dat laatste is met name vervelend in zaken waarbij ook emoties een grote rol spelen, zoals bijvoorbeeld bij letselschadezaken.

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling van uw dossier of hebt u een onoplosbaar meningsverschil over uw zaak met uw rechtsbijstandsverzekeraar, dan raadt Douffet Heuts Advocaten u aan om een beroep te doen op de geschillenregeling en om een second opinion te vragen. Niet alleen hebt u hier recht op, maar ook hebt u niets te verliezen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar dient de kosten van een second opinion immers te dragen. Wij staan er voor u klaar om een second opinion te geven of om de behandeling van een zaak over te nemen. Neem daarom contact op!