https://www.douffetheuts.nl/schadelijke-fillers-bij-bilvergrotingen-vrijspraak-voor-cosmetoloog/n202c0
 
Gedurende ruim acht jaren voerde de verdachte in deze zaak bilvergrotingen uit door permanente fillers te injecteren. Dit leidde tot ernstige fysieke klachten bij diverse vrouwen. Twaalf vrouwen deden aangifte tegen de verdachte. Onlangs deed de rechter uitspraak.
Schadelijke fillers bij bilvergrotingen: vrijspraak voor ‘cosmetoloog’

De bilvergrotingen werden uitgevoerd in de periode tussen januari 2005 en november 2013. De verdachte was geen arts, noch had zij een andere in Nederland erkende medische opleiding afgerond. Zij betitelde zichzelf als ‘cosmetoloog’. De verdachte gebruikte  voor de bilvergrotingen permanente fillers (PMMA en Metacol), welke tegenwoordig verboden zijn.

Een deel van de vrouwen die de bilvergrotingen onderging, begon na de behandeling uiteenlopende fysieke klachten te vertonen, waaronder cellulitis, huidverkleuringen, ontstekingen, bloed bij de urine, en zelfs beschadigde zenuwuiteinden en reuma. Op 1 maart 2015 was de verdachte te zien in het televisieprogramma ‘Undercover in Nederland’, waarna diverse aangiften tegen de verdachte volgden.

In de strafzaak heeft de rechter bekeken of het handelen van de verdachte strafbaar was. De fillers waren immers schadelijk en de verdachte heeft ze toch gebruikt. Hierdoor hebben haar klanten letsel opgelopen. De rechter overweegt echter dat de fillers nog niet verboden waren op het moment dat de behandelingen werden uitgevoerd en dat van verdachte, omdat ze geen arts was, ook niet kon worden verwacht dat zij ervan op de hoogte was dat de fillers schadelijk waren.

Dit betekent volgens de rechter dat ook niet kan worden vastgesteld dat de verdachte haar klanten opzettelijk letsel heeft toegebracht; het kan immers niet worden bewezen dat zij wist dat de fillers gezondheidsklachten zouden veroorzaken. Hoewel de rechter wel van mening is dat de verdachte onzorgvuldig heeft gehandeld, levert dit in dit geval geen strafrechtelijke aansprakelijkheid op. De verdachte wordt dan ook vrijgesproken.

Wij adviseren u dan ook altijd zorgvuldig te zijn wanneer u een cosmetische ingreep wenst te ondergaan. Laat deze ingreep bij voorkeur door een arts verrichten en doe onderzoek naar deze arts.

Heeft u letsel opgelopen ten gevolge van een medische ingreep en wilt u hierover advies? Neem dan contact op met onze letselschadespecialist, mr. M.M. van Tol. Zij helpt u graag verder!