https://www.douffetheuts.nl/nieuwe-gedragscode-voor-medische-missers-redelijk-en-rechtvaardig/n203c0
 
De Gedragscode Openheid Medische Incidenten, de GOMA, gaat over het goed omgaan met medisch incidenten en is in 2022 herzien. Vanaf 1 maart 2023 geldt de nieuwe GOMA, de GOMA 2022.
Nieuwe gedragscode voor medische missers: redelijk en rechtvaardig

Medische fouten zijn voor patiënten een nachtmerrie.

Gezondheidsproblemen, pijn en verdriet zijn vaak het gevolg. Daar komt dan nog bij dat er ook financieel nogal wat schade veroorzaakt kan worden door een medisch fout.

Het krijgen van erkenning, het vaststellen van aansprakelijkheid en het krijgen van schadevergoeding is vaak niet eenvoudig voor het slachtoffer. De redelijkheid en rechtvaardigheid lijkt voor de patiënt vaak ver te zoeken.

De Gedragscode Openheid Medische Incidenten, de GOMA, gaat over het goed omgaan met medisch incidenten en is in 2022 herzien.  

Vanaf 1 maart 2023 geldt de nieuwe GOMA, de GOMA 2022.

De GOMA 2022 schrijft een correcte en passende aanpak voor. Het doel van de GOMA 2022 is om op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier om te gaan met situaties waarin een patiënt een medisch incident of een medische misser meemaakt.

De intenties van alle betrokken partijen en de tekst van de GOMA 2022 zijn veelbelovend. Hopelijk biedt de nieuwe GOMA de letselschadepraktijk de handvaten voor de redelijke, rechtvaardige en voortvarende oplossing voor de slachtoffers.

Bent u zelf het slachtoffer van een medische misser? Neemt u dan contact op met Monique van Tol, specialist op het gebied van letselschade. Zij is bereikbaar via 046-4206400 of info@douffetheuts.nl.