https://www.douffetheuts.nl/discussie-met-de-andere-ouder-vraag-vervangende-toestemming/n200c0
 
Hoewel een relatie voorbij kan gaan, blijft u als ouder altijd met de andere ouder verbonden doordat u samen een kind heeft. En hoewel u allebei het beste voor uw kind wilt, komt het helaas toch voor dat ouders die het gezamenlijk gezag hebben niet op één lijn zitten voor wat betreft beslissingen rondom hun kind. Dit leidt er regelmatig toe dat ouders er samen niet uitkomen. Hoe lost u dit op?
Discussie met de andere ouder? Vraag vervangende toestemming!

Hoewel een relatie voorbij kan gaan, blijft u als ouder altijd met de andere ouder verbonden doordat u samen een kind heeft. En hoewel u allebei het beste voor uw kind wilt, komt het helaas toch voor dat ouders die het gezamenlijk gezag hebben niet op één lijn zitten voor wat betreft beslissingen rondom hun kind. Dit leidt er regelmatig toe dat ouders er samen niet uitkomen. Hoe lost u dit op?

Wanneer ouders niet meer samen zijn, zal er in de meeste gevallen op enig moment sprake zijn van discussie omtrent zaken die het kind aangaan. Indien het om iets minder relevants gaat, hoeft dit niet direct gevolgen te hebben. Maar wanneer de discussie bijvoorbeeld gaat om schoolkeuze, medische zaken, verhuizing of therapie/hulpverlening, kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor het kind. In dat soort gevallen kunt u aan de rechtbank vervangende toestemming vragen.

Scholen en hulpverleningsinstanties benodigen namelijk, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, steeds van beide ouders toestemming en aldus twee handtekeningen. Wanneer één handtekening ontbreekt, kan niet gestart worden met school of de hulpverlening. Het kind kan dan niet naar school of krijgt niet de benodigde hulp c.q. therapie. Zo kan het voorkomen dat een kind ondanks de leerplicht thuis zit of dat een kind in ontwikkeling achter dreigt te lopen.

Het is dan ook zaak dat u, wanneer u met de andere ouder niet eruit komt, tijdig vervangende toestemming verzoekt om te voorkomen dat het kind te lang zonder bijvoorbeeld school of de (juiste) hulp blijft zitten. Ook omdat een procedure eveneens enige tijd in beslag neemt. De rechter zal bij een dergelijk verzoek een beslissing nemen vanuit het belang van het kind en, voor zover in het belang geacht, vervangende toestemming geven. Deze vervangende toestemming komt dan in de plaats van de ouder die nalaat of weigert zijn toestemming te geven.

Voor een verzoek vervangende toestemming hebt u een advocaat nodig. Mocht u thans in de situatie zitten dat u er niet uitkomt met de andere ouder of mocht dit dreigen te gebeuren, kunt u contact opnemen met een van onze familierechtspecialisten. Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!