https://www.douffetheuts.nl/update-kinderalimentatie/n121c0
 
Update kinderalimentatie
1 januari 2014
Douffet & Heuts
De gewijzigde richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen maken geen onderscheid tussen uitkering en inkomen uit dienstverband/onderneming waarvan de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden bepaald.
Update kinderalimentatie

Update kinderalimentatie

De gewijzigde richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen maken geen onderscheid tussen uitkering en inkomen uit dienstverband/onderneming waarvan de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden bepaald. Ter zake uitkeringen op grond van werkeloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid is dat ook niet vreemd.

Hoe zit het echter met een bijstandsuitkering? Dat betreft immers 100% gemeenschapsgeld waar niets tegenover staat in de zin van arbeidsverleden, opgebouwde tegoeden etc. Daarnaast is het uiteraard een uitkering op zeer minimaal niveau.

Volgens de richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen dienen minimuminkomens tot € 1.250,-- netto per maand altijd de minimumbedragen te voldoen, zijnde € 25 voor een kind, € 50 voor twee of meer kinderen. Mocht de alimentatieplichtige daardoor dan toch onder 90% van de bijstandsnorm komen, dan kan er een beroep worden gedaan op de aanvaardbaarheidstoets. Dient deze tijdrovende exercitie te worden uitgevoerd bij alle alimentatieplichtigen die een bijstandsuitkering ontvangen?

Rechtbank Limburg heeft daarop wellicht een antwoord gegeven. Vorige week oordeelde de rechtbank in een (nog) niet gepubliceerde uitspraak dat een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand aan de hand van de draagkrachttabel niet als inkomen wordt beschouwd. Dit volgt echter niet uit de richtlijnen, maar is wel begrijpelijk. Een dergelijke uitkering is inderdaad geen inkomen maar een bijdrage of toelage van overheidswege voor diegenen die kortgezegd niets hebben of kunnen hebben.

In die zaak ontvingen bovendien zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde een bijstandsuitkering. Vaststelling van kinderalimentatie zou derhalve vruchteloos zijn geweest. De uitkering van de alimentatiegerechtigde wordt gekort voor het bedrag aan ontvangen kinderalimentatie. In feite is de gemeente dan zowel betaler als ontvanger.