https://www.douffetheuts.nl/update-wetswijzigingen-arbeidsrecht-en-ontslagrecht/n113c0
 
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is vorige week ( 10 juni 2014) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet wordt in drie delen ingevoerd op verschillende momenten.
Update wetswijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht

Update wetswijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is vorige week ( 10 juni 2014) door de Eerste Kamer aangenomen.

De wet wordt in drie delen ingevoerd op verschillende momenten.

De eerste wijzigingen betreffen vooral de tijdelijke en flexibele arbeidsovereenkomsten en de ketenregeling. Deze treden in werking op 1 januari 2015 en niet al op 1 juli 2014 zoals eerder de bedoeling was.

Het nieuwe ontslagrecht met de regeling van de transitievergoeding treedt in werking op 1 juli 2015.

De wijzigingen van de Werkeloosheidswet zullen per 1 januari 2016 worden ingevoerd.

Zie hier ons artikel voor een uitgebreidere bespreking van de wijzigingen.