https://www.douffetheuts.nl/slapend-rijk-althans-bijna/n156c0
 
Slapend rijk? Althans, bijna
1 maart 2019
Douffet & Heuts
Een rechtsbijstandsverlener te Den Bosch sluit een overeenkomst van opdracht met een letselschadeslachtoffer. De rechtsbijstandsverlener rekent uurtarief van € 300,-- (!) exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW, te declareren aan de aansprakelijke verzekeraar. Dat is echter niet alles. Er wordt afgesproken dat over het behaalde resultaat een succes fee van 25% in rekening wordt gebracht bij het slachtoffer.
Slapend rijk? Althans, bijna

Een rechtsbijstandsverlener te Den Bosch sluit een overeenkomst van opdracht met een letselschadeslachtoffer. De rechtsbijstandsverlener rekent uurtarief van € 300,-- (!) exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW, te declareren aan de aansprakelijke verzekeraar.

Dat is echter niet alles. Er wordt afgesproken dat over het behaalde resultaat een succes fee van 25% in rekening wordt gebracht bij het slachtoffer. Deze 25% wordt ingehouden op de voorschotten die de verzekeraar ten behoeve van het slachtoffer betaalt op de bankrekening van de rechtsbijstandsverlener.

De verzekeraar krijgt lucht van dit dubbel declareren en licht het slachtoffer in. Het slachtoffer betaalt daarop geen succes fee meer van de slotuitkering die hij wel rechtstreeks op zijn eigen bankrekening ontvangt van de verzekeraar. De rechtsbijstandsverlener besluit daarom om het slachtoffer te de dagvaarden!

De kantonrechter oordeelt dat betaling vorderen van het restant aan succes fee (ook omdat het slachtoffer daarover niet goed is geïnformeerd) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtsbijstandsverlener heeft zo al een uurtarief gerealiseerd van ruim € 438,-- exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW. De kantonrechter vindt dit een acceptabele vergoeding (!!).

Zou de rechtsbijstandsverlener alles betaald hebben gekregen van de verzekeraar en het slachtoffer, dan had deze met besteding van nog geen 83 uur een uurtarief gerealiseerd van € 655,-- exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW! Een dergelijke succes fee houdt bovendien in dat het slachtoffer zijn schadevergoeding  moet delen terwijl hij de schade lijdt. Naast het feit dat er al een vergoeding voor het werk van de rechtsbijstandsverlener wordt betaald door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij... En dan zeggen dat advocaten duur zijn... Bij ons geen dergelijke constructies!

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam, 31 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:829