https://www.douffetheuts.nl/strafbeschikking-om-niet-zomaar-accepteren/n154c0
 
Strafbeschikking OM? Niet zomaar accepteren!
4 december 2018
Douffet & Heuts
De NRC rapporteerde op 3 december jl. dat duizenden mensen door middel van een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie onterecht zijn veroordeeld en een strafblad (justitiële documentatie) hebben. Dit bevestigt onze vermoedens en niet onbelangrijk, wij zien het ook daadwerkelijk in de praktijk.
Strafbeschikking OM? Niet zomaar accepteren!

De NRC rapporteerde op 3 december jl. dat duizenden mensen door middel van een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie onterecht zijn veroordeeld en een strafblad (justitiële documentatie) hebben. Dit bevestigt onze vermoedens en niet onbelangrijk, wij zien het ook daadwerkelijk in de praktijk. In 2015 schreven we al een artikel hierover.

De wet die dit allemaal mogelijk maakte, werd in 2008 ingevoerd. Ondanks protest van de Raad van State. Kleine zaken moesten zo gemakkelijk en snel worden afgedaan. De wet geeft de instantie die mensen in het beklaagdenbankje stopt de macht om zelf de verdachte te berechten. Dit is principieel juridisch onwenselijk.

Veel mensen weten niet wat de gevolgen zijn van het accepteren van zo’n strafbeschikking. Het is geen gewone boete die het CJIB stuurt. Het is een straf en de meeste strafbare feiten worden geregistreerd in de justitiële documentatie (vroeger strafblad genoemd). Dat kan weer allerlei gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer een verklaring omtrent het gedrag nodig is voor een baan.

Natuurlijk kun je tegen de weigering van een dergelijke verklaring omtrent het gedrag bezwaar indienen, maar het beste is om te voorkomen dat je in die molen belandt.

Ook weten veel mensen niet dat je ten eerste binnen twee weken na de strafbeschikking verzet moet instellen als je er niet mee eens bent. Dat is een erg korte termijn. Ten tweede kun je je laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Vaak helpt dan al een telefoontje of een brief aan het Openbaar Ministerie.

Wat blijkt namelijk op grond van onze eigen ervaring? De dossiers zijn niet op orde, is er onvoldoende bewijs of er wordt willekeurig maar één kant van het verhaal onderzocht. Van alle zaken waarin wij verzet hebben ingesteld, heeft geen enkele cliënt een zwaardere straf of een gelijke straf als in de strafbeschikking gekregen. Bij behandeling van de zaak door een rechter volgde vrijspraak of, schuldigverklaring zonder strafoplegging of een mildere, meer passende straf.

Terwijl het Openbaar Ministerie een fikse taakstraf of een forse geldboete wilde opleggen. Op basis van een incompleet dossier of op basis van onjuiste feiten!

Onlangs nog hebben twee van onze advocaten op dezelfde dag in twee verschillende zaken over mishandeling een vrijspraak voor elkaar gekregen. Zie de collage boven dit artikel. In beide dossiers was er sprake van tegenstrijdige verklaringen door de aangever en/of getuigen. Ander bewijs was er niet. De cliënten ontkenden van meet af aan, maar werden niet geloofd. Productie draaien lijkt voor het Openbaar Ministerie dan belangrijker dan kritisch naar de zaken kijken.

De vraag is ook hoe kostenbesparend dit allemaal is. Eindigt de zaak zonder oplegging van een straf of maatregel, dan kan de voormalige verdachte de kosten voor zijn strafzaak verhalen op de Nederlandse Staat.

Wij raden eenieder daarom ook ten zeerste aan om zich te verzetten tegen een strafbeschikking of om op zijn minst advies hierover in te winnen. Het is heel gemakkelijk om te denken dat je er dan van af bent als je de strafbeschikking accepteert, maar het tegendeel is waar. Bovendien, waarom iets erkennen dat niet juist is?  

Ook al zijn het kleine zaken, voor de persoon in kwestie is het heel belangrijk, kan een baan daardoor op de tocht komen te staan en kan de impact blijvend zijn.

Problemen met het Openbaar Ministerie? Hulp bij strafrecht nodig? Hebt u een strafbeschikking ontvangen? Neem direct contact op met een van onze advocaten!

Zie de NRC, het artikel van 3 december 2018 voor data over de hoeveelheid (onterechte) strafbeschikkingen ("Het rommelt in de straffabriek van het OM").