https://www.douffetheuts.nl/wel-niet-klagen-bij-letselschade/n142c0
 
Wel/niet klagen bij letselschade
10 april 2018
Douffet & Heuts
Niemand houdt van klagers en niemand - althans een groot aantal mensen niet - houdt van klagen. Als goede behandelaar van letselschadezaken moet je daar op bedacht zijn.
Wel/niet klagen bij letselschade

Niemand houdt van klagers en niemand - althans een groot aantal mensen niet - houdt van klagen. Als goede behandelaar van letselschadezaken moet je daar op bedacht zijn. Hoe gaat het met de cliënt? Is het antwoord 'goed' wel echt gemeend? Over lichamelijke klachten valt meestal niet te liegen, want die informatie is objectief te leveren.

letselschade

Maar op ander gebied dan? Een cliënt kan na een ongeval ook op andere vlakken problemen krijgen. Op het werk, op sociaal niveau, op relationeel gebied. Aan de letselschadeadvocaat om daar voelsprieten voor te hebben of op zijn minst door te vragen bij de cliënt. Op die gebieden kan vaak ook wel hulp worden ingeschakeld. Doe je dat niet, dan kan het de cliënt duur komen te staan.

Zo ook in de zaak waarin de rechtbank Midden-Nederland laatst uitspraak deed (ECLI:NL:RBMNE:2018:1109). Er werd geoordeeld dat de voortdurende arbeidsongeschiktheid als gevolg van de ernstige depressie waaraan het slachtoffer lijdt, niet aan het hem overkomen ongeval kan worden toegerekend. Geen toerekening, want de klachten pasten niet in het whiplash-klachtenpatroon en er was een andere oorzaak mogelijk voor de depressie.

Het slachtoffer kreeg namelijk fikse ruzie op zijn werk met zijn zakenpartners, hetgeen heeft geresulteerd in de teloorgang van zijn aandeel in het bedrijf. Zelfs al zou het conflict zijn ontstaan omdat het slachtoffer niet in staat was zijn werk naar behoren te verrichten door de gevolgen van het ongeval - de depressie volgens het slachtoffer - dan was het volgens de rechtbank aan hem om hulp in te schakelen. In dat verband vindt de rechtbank het vreemd dat hij dit conflict niet meldde aan zijn vorige belangenbehartiger waardoor dit ook niet bij de verzekeraar werd gemeld. Ook tijdens een thuisbezoek door de schaderegelaar heeft hij er met geen woord over gerept. Met andere woorden, is het betoog dat een en ander ongevalsgevolg is dan moet je daar ook naar handelen. Nog afgezien van de verdere criteria voor toerekening.

De vraag is wel of de verzekeraar, eenmaal op de hoogte van dit soort problemen, bereid is om mee te denken in oplossingen of simpelweg die kwestie afschuift als niet ongevalsgevolg. Dat lukt in de ene zaak beter dan in de andere. Of met de ene verzekeraar beter dan met de andere. Of het is een kwestie van zelf oplossen.

Maar toch is, los van de andere overwegingen van de rechtbank, de boodschap duidelijk. Klaag vooral, laat je cliënten volop vertellen aan jou als letselschaderegelaar! Laat het geen gemiste kans zijn, om dit vervolgens terug op je bordje te krijgen wanneer het menens is. Bovenal, laat het slachtoffer niet bungelen. Geld is niet alles, hulp in andere vormen kan net zo goed werken.