https://www.douffetheuts.nl/reizen-naar-het-buitenland-met-kinderen-let-dan-op/n76c0
 
Elk minderjarig kind staat onder gezag. De moeder waaruit het kind geboren wordt, heeft van rechtswege ouderlijk gezag over het kind.
Reizen naar het buitenland met kinderen? Let dan op!

Reizen naar het buitenland met kinderen? Let dan op!

Ouderlijk gezag

Elk minderjarig kind staat onder gezag. De moeder waaruit het kind geboren wordt, heeft van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Is er tevens sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (waarbij de vader het kind heeft erkend), dan heeft ook de vader van rechtswege ouderlijk gezag over het kind. Is er geen sprake van gezag van rechtswege, dan kan zulks aangevraagd worden bij de rechtbank. Dit kan op verzoek van beide ouders of, indien de moeder daarmee niet instemt, door de vader door middel van een procedure. 

Grenscontroles

Hoewel het weer daar nog niet op lijkt, is het wel inmiddels zomer en dat betekent voor veel mensen ook een vakantie in het buitenland. Of u zich nu naar het buitenland begeeft over land, over zee of in de lucht: het maakt geen verschil. Indien u met minderjarige kinderen reist dient u rekening te houden met verscherpte grenscontroles. Deze controles zijn er om mogelijke kindontvoeringen te voorkomen. Er wordt dan in ieder geval gekeken of de (eventueel) achterblijvende vader en/of moeder van het kind mét ouderlijk gezag schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de reis. Indien dat niet het geval is, dan kan er namelijk sprake zijn van onttrekking aan het ouderlijk gezag, hetgeen verboden is.

Reist u naar een Schengengebied dan controleert de Koninklijke Marechaussee dit meestal niet, maar het is mogelijk dat de autoriteit van het andere land wél hierop controleert. Wanneer u afreist naar een niet-Schengengebied wordt er vrijwel altijd gecontroleerd of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s).

Hoewel de Koninklijke Marechaussee bevoegd is om in de Basisregistratie Personen en het Centraal Gezagsregister te kijken, is het raadzaam om zelf een aantal documenten mee te nemen wanneer u besluit om met minderjarigen naar het buitenland te reizen. De controle verloopt dan soepeler en sneller. Zo adviseren de Rijksoverheid en de Koninklijke Marechaussee (in samenwerking met het Centrum Internationale Kinderontvoering) om onder andere een door de gezaghebbende (en thuisblijvende) ouder ondertekend toestemmingsformulier, een recent gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie Personen van het kind en indien van toepassing: een beschikking van de rechtbank over het gezag, mee te nemen. Let op: óók als u eenhoofdig gezag heeft kunt u gecontroleerd worden. In dat geval is het van belang om documenten mee te nemen waaruit blijkt dat er géén andere gezaghebbende ouder is.

Gezamenlijk gezag en géén toestemming: kunt u uw vakantieplannen op uw buik schrijven?

Indien de andere ouder geen toestemming voor uw reis met uw minderjarige kind wil verlenen, dan kunt u daarvoor vervangende toestemming aan de rechtbank vragen door middel van een artikel 1:253a BW procedure. De rechtbank kijkt bij het nemen van haar beslissing voornamelijk naar wat het meest in het belang van uw kind is, doch alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Denk daarbij niet alleen aan de zomervakantie, maar ook aan herfstvakantie, kerstvakantie etc.

Omdat procedures nogal wat tijd in beslag kunnen nemen is het verstandig uw vakantieplannen tijdig kenbaar te maken aan de andere ouder en te proberen om tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich uiteraard tot een van onze familierechtadvocaten wenden, die namens u kan procederen. Wij zullen in dat geval ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u alsnog kunt genieten van uw welverdiende vakantie mét uw kind!