https://www.douffetheuts.nl/verbod-om-nevenwerkzaamheden-te-verrichten/n109c0
 
Verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten
1 juli 2014
Douffet & Heuts
Het komt dikwijls voor dat in een arbeidsovereenkomst een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is opgenomen. Dit verbod is anders dan het zogenaamde concurrentiebeding.
Verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten

Verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten

Het komt dikwijls voor dat in een arbeidsovereenkomst een verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten is opgenomen. Dit verbod is anders dan het zogenaamde concurrentiebeding. Het laatstgenoemde houdt namelijk in dat de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Het verbod op nevenwerkzaamheden daarentegen heeft betrekking op de periode tijdens de duur van de overeenkomst.

Het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten houdt in dat een werknemer naast zijn huidige werkzaamheden geen andere (on)betaalde werkzaamheden of activiteiten mag verrichten. De werkgever kan op die manier zijn bedrijfsbelangen beschermen en concurrentie voorkomen. Voor de werknemer betekent dit echter wel een inperking van de vrijheid.

Wil de werknemer wél nevenwerkzaamheden verrichten, dan is het raadzaam daarvoor toestemming te verkrijgen van de werkgever. Zelfs als de werkgever voor een lange tijd de nevenwerkzaamheden gedoogt, dan nog kan dit handelen van de werknemer in strijd zijn met het goed werknemerschap.

Als de werknemer zonder overleg met of toestemming van de werkgever toch nevenwerkzaamheden verricht, dan loopt hij het risico bij ontdekking op staande voet te worden ontslagen.

Indien de werknemer nevenwerkzaamheden verricht tijdens ziekte, dan wordt hem een zeer ernstig verwijt gemaakt. Immers, indien de werknemer ziek is wordt hij geacht zijn gewone werkzaamheden niet te kunnen verrichten. Dit wordt anders indien de (arbo)arts de werknemer adviseert bepaalde werkzaamheden te verrichten in het kader van zijn re-integratie. Deze nevenwerkzaamheden vinden in de regel dan ook plaats met medeweten van de werkgever.

Wanneer het geschil betrekking heeft op het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten, dan spelen onder meer de volgende vragen een belangrijke rol:

  • Is er een bepaling in de arbeidsovereenkomst dat nevenwerkzaamheden verbiedt?

  • Gaat het om nevenwerkzaamheden die de werknemer bij de werkgever verricht?

  • Heeft de werknemer overleg gehad met of toestemming gevraagd aan de werkgever voor het verrichten van nevenwerkzaamheden?

  • Zijn er bijzondere omstandigheden aan de kant van de werknemer?  

Het hangt uiteraard van de omstandigheden van het geval af of de werknemer in strijd met het verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden heeft gehandeld.

Bent u werkgever of werknemer, dan staan we u in dergelijke gevallen graag bij en voorzien u van de juiste juridische begeleiding.