https://www.douffetheuts.nl/verhoging-eigen-bijdrage-advocaat/n133c0
 
Verhoging eigen bijdrage advocaat
1 augustus 2013
Douffet & Heuts
Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie.
Verhoging eigen bijdrage advocaat

Verhoging eigen bijdrage advocaat

Sinds het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van Mens hebben verdachten recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie. Volgens de regering heeft dit behoorlijk extra kosten met zich meegebracht, zodat er ingegrepen moet worden in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

Zo wordt de eigen bijdrage die er betaald moet worden aan de advocaat verhoogd. Voor de laagste inkomens tot € 17.700 bruto per jaar betekent dit een verhoging van € 129 naar € 193. Niet mals dus. Bovendien is ook besloten dat de eigen bijdrage in familiezaken hoger worden vastgesteld dan de eigen bijdrage in andere zaken. Het gaat dan om echtscheiding, beëindiging samenwoning, alimentatie, boedelscheiding, ouderlijk gezag, voogdij en omgangsregeling. Het argument hiervoor is dat partijen dan vanaf het begin van de verbreking van de relatie zich meer dan voorheen zullen toeleggen op het realiseren van een duurzame oplossing. Volgens de overheid zijn er voldoende hulpmiddelen om dit te bereiken zoals het Juridisch Loket, mediation en gebruikmaking van echtscheidings-, ouderschapsplannen en alimentatieberekeningen online. De eigen bijdrage wordt per 1 oktober 2013 verhoogd.

Hoewel overal bezuinigd moet worden, zal deze verhoging een direct negatief effect hebben voor rechtzoekenden en de midden en kleine advocatenkantoren. Rechtzoekenden zullen afgeschrikt worden door de hoge eigen bijdrage en niet de broodnodige juridische hulp inschakelen, zullen zich niet meer verweren in procedures of de benodigde procedures starten. Op advocaten wordt bovendien het incassorisico geschoven, indien cliënten de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het is niet raar dat dit financiële gevolgen zal hebben voor advocaten die op basis van gefinancierde rechtsbijstand werken. 

Door juist bij familiezaken de eigen bijdrage dermate op te schroeven, miskent de regering dat juist deze zaken de nodige expertise vereisen en niet op geld waardeerbaar zijn. Als een rechtszoekende een vordering heeft van € 10.000,-- is het rechtvaardig om daarvoor een hogere eigen bijdrage te vragen. Echter niet wanneer het om zaken gaat waarbij bijna alleen emoties spelen en zeer ingrijpend zijn voor families. Bovendien is men meer dan in andere zaken gebonden aan de inzet of juist het gebrek daaraan van de wederpartij. In familiezaken zullen per definitie kinderen in het spel zijn en die kun je niet doormidden zagen zoals een geldvordering. 

Bovendien heeft het Juridisch Loket slechts een adviserende taak, zijn standaard echtscheidings- en ouderschapsplannen en alimentatieberekeningen niet aan te raden aangezien deze niet op maat per geval zijn gemaakt en heeft men bij procedures simpelweg een advocaat nodig. Zodra iemand zich wendt tot een advocaat, betekent dit bijna altijd dat men er dan al niet samen uitkomt. Ook voor mediation moet worden betaald en de ervaring is helaas dat daaruit draken van echtscheidingsconvenanten of ouderschapsplannen komen, waarover naderhand toch moet worden geprocedeerd.

Komt men immers pas helemaal aan het einde bij de advocaat, dan is er al heel wat gebeurd en gedaan dat niet of nauwelijks terug te draaien valt. Juridische bijstand door een deskundige advocaat ontzeggen, zal uiteindelijk juist ertoe leiden dat er meer geprocedeerd zal worden. Juist in het voortraject moet men zorgvuldig en secuur te werk gaan. Dit kan niet bereikt worden door een juridisch medewerker die parttime werkt bij het Juridisch Loket, die werkt voor de overheid en weinig binding heeft met de rechtspraktijk. Bovendien heeft een cliënt zeker in familiezaken veel baat bij op persoonlijk contact met zijn advocaat, hetgeen niet wordt bereikt door allerlei diensten online of door zogenoemde loketten.

Ten slotte klopt het niet dat er extra kosten worden gemaakt in verband met het Salduz-arrest vanwege het recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor bij de politie. Wellicht moeten er vaker advocaten worden opgeroepen dan voorheen, omdat voorheen dit pas gebeurde bij de inverzekeringstelling van de verdachte. Echter, sinds januari 2012 is al ingegrepen. Toen is besloten dat de advocaat geen aparte vergoeding meer krijgt voor zowel de rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor bij de politie als voor rechtsbijstand bij de inverzekeringstelling. Sindsdien wordt de vergoeding die altijd – ook vóór het arrest Salduz – werd gegeven bij de inverzekeringstelling in twee delen gesplitst. Een deel ontvangt de advocaat bij de rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor bij de politie, het anderen deel ontvangt de advocaat bij de inverzekeringstelling. Eenzelfde vergoeding dus voor het dubbele werk. 

Het is dan ook vreemd dat nog steeds wordt gesteld dat er extra kosten worden gemaakt. Dit, terwijl de regering plannen heeft om het Juridisch Loket een grotere, adviserende rol toe te kennen in het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Dit zal ook behoorlijke kosten met zich meebrengen om te realiseren. Problemen blijven bestaan, mensen blijven conflicten met elkaar krijgen die niet eenvoudig zijn op te lossen en daarvoor de tussenkomst van een rechter nodig hebben. Het is niet bepaald bevorderlijk voor de maatschappij om hiervoor drempels op te werpen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met een advocaat van ons kantoor.