https://www.douffetheuts.nl/letselschadevergoeding-van-invloed-op-het-recht-van-bijstand/n82c0
 
Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Participatiewet uitvoert.
Letselschadevergoeding van invloed op het recht van bijstand

Letselschadevergoeding van invloed op het recht van bijstand

Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Participatiewet uitvoert, onder meer na het eventuele vermogen van de aanvrager. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering dient het eigen vermogen beperkt te zijn tot een bedrag van € 11.840,-- voor mensen met een gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouder en € 5.920,-- voor alleenstaanden.

Indien een letselschadeslachtoffer een schade-uitkering heeft gekregen, kan die uitkering dus van invloed zijn op zijn of haar recht op bijstand. Maar hoe zit dat als men eerder een letselschadevergoeding heeft gekregen en nadien (pas) een beroep doet op de bijstand?

De Participatiewet biedt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in artikel 18 tweede lid de mogelijkheid om de bijstand te verlagen, indien de belanghebbende naar het oordeel van het college te kort schietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan. De uitvoering van die regel is aan de gemeente. De Centrale Raad van Beroep (CRVB) heeft in een uitspraak van 21 juli 2015 (ECLI:CRVB:2015:2505) bepaald dat het college van B&W van de gemeente Overbetuwe met inachtneming van die regel en artikel 9 van de gemeentelijke verordening, gehouden was de bijstand te verlagen. Daartoe overwoog de CRVB dat degenen die een beroep op bijstand deden, ten tijde van de besteding van de letselschade-uitkering rekening hadden moeten houden met de mogelijkheid dat zij ook nu een beroep op bijstand zouden moeten gaan doen en dat zij daar bij hun uitgaven rekening mee hadden moeten houden.

De uitspraak volgt in principe uit de ruimte die de Participatiewet de gemeentes geeft om rekening te houden met de manier waarop men met geld is omgegaan. Het blijft een lastig punt dat die ruimte door elke gemeente apart wordt ingevuld. Slachtoffers van letselschade dienen zich ervan bewust te zijn dat ook een toekomstig beroep op bijstand in gevaar kan komen als men simpel gezegd, de letselschade uitkering te gemakkelijk  heeft uitgegeven. Dat men daarna nog voor bijstand in aanmerking komt, is niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit deze uitspraak van de CRVB.