https://www.douffetheuts.nl/letterlijke-toepassing-wet-leidt-weleens-tot-een-hoogst-onrechtvaardige-uitkomst/n102c0
 
Onze samenleving kan niet functioneren zonder wet- en regelgeving en rechtspraak. Een gebrek hieraan leidt tot wanorde. Hoewel niet altijd direct merkbaar.
Letterlijke toepassing wet leidt weleens tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst

Letterlijke toepassing wet leidt weleens tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst 

Onze samenleving kan niet functioneren zonder wet- en regelgeving en rechtspraak. Een gebrek hieraan leidt tot wanorde. Hoewel niet altijd direct merkbaar, spelen wetten en regels elke dag een rol. Zodra problemen de kop op steken, treedt de wetgeving (en rechtspraak) voor een individuele burger ineens zichtbaar op de voorgrond. De gedurende deze periode ervaren eerlijkheid of rechtvaardigheid, is essentieel voor de wijze waarop burgers de kwaliteit van hun relatie met de overheid beoordelen.

Immers, ineens dringen wetten en regels diep door in iemands privéleven en hoe vaak voelt de uitkomst daarvan niet oneerlijk aan? Absurd zelfs, misschien? Dat is dan allemaal de schuld van “die overheid” en “wacht maar tot de heren en dames uit de Eerste en Tweede Kamer er zelf mee te maken krijgen, ze hebben geen idee.”

De wet in zijn algemeenheid bevat veel open normen die nader ingevuld moeten worden en waarbij interpretatie een vereiste is. Soms moet de rechter regels ook (her)interpreteren, omdat maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. (Te) gedetailleerde regelgeving is dan ook niet werkbaar in een samenleving als de onze. Toch zijn er ook situaties waarin letterlijke toepassing van de wet onvermijdelijk is. Hoewel dit de rechtszekerheid dient, zal dit zeker niet altijd als redelijk worden gevoeld.

Zo meldde zich enige tijd geleden een cliënt bij Douffet Heuts Advocaten die op aandringen van een wederpartij een voertuig op zijn naam had laten zetten. Uiteindelijk heeft de cliënt nimmer de beschikking gehad over het voertuig, noch over de kentekenpapieren, maar de verkeersboetes, aanmaningen en dwangbevelen stroomden onophoudelijk binnen. Jawel, op de deurmat van cliënt. Hij was - als kentekenhouder - immers aansprakelijk op grond van de Wegenverkeerswet.

Het Centraal Justitieel Incassobureau, de WA-verzekeraar, verschillende gemeenten (parkeerbelasting) en de Belastingdienst (motorrijtuigenbelasting) meldden zich bij cliënt. Meewerkend waren zij echter geen van allen. Ook niet toen cliënt meedeelde dat hij niet in staat was om te betalen en inmiddels via zijn advocaat bezig was met de aansprakelijkheidstelling van de wederpartij.

Het probleem werd alleen maar groter, nu de wederpartij van de aardbodem verdwenen leek te zijn en de Rijksdienst Wegverkeer de tenaamstelling van cliënt niet kon wijzigen zonder een vonnis van de rechtbank.

Het bovenstaande is een duidelijk voorbeeld van letterlijke toepassing van de wet die voor cliënt tot een hoogst onrechtvaardige uitkomst leidde. Feitelijk gezien was er namelijk sprake van een kentekenconstatering en de kentekenhouder - cliënt - was derhalve aansprakelijk op grond van artikel 5 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Gevoelsmatig en feitelijk lag de kwestie echter anders. Cliënt bevond zich in een benarde positie en was slachtoffer geworden van malafide praktijken. Zonder dat hij het wist was hij door de wederpartij ingezet als katvanger. Naar de omstandigheden werd echter niet gekeken. De redelijkheid en billijkheid (twee algemene rechtsbeginselen) speelden kennelijk geen rol meer.

Na een uitputtende strijd is bovenstaande kwestie uiteindelijk met positief resultaat voor cliënt geëindigd. De auto staat niet meer op naam van cliënt en de wederpartij heeft alle boetes, kosten e.d. voor zijn rekening genomen. Over de (gevoelsmatige) eerlijkheid en rechtvaardigheid van ons Nederlands wettenstelsel, valt in deze zeker te twisten. Regelgeving is vaak ondoorzichtig en wemelt van de tegenstrijdigheden. Douffet Heuts Advocaten kan helaas niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. Echter, zij kan wel voor u tot het uiterste gaan indien u juridische bijstand behoeft. Het zoeken naar mazen in de wet en het aanvoeren van de juiste argumenten ten behoeve van uw zaak, behoren immers tot onze alledaagse bezigheden.