https://www.douffetheuts.nl/kranten-nu-ook-voor-advocaten-niet-meer-nodig/n96c0
 
Kranten nu ook voor advocaten niet meer nodig
1 maart 2015
Douffet & Heuts
In het kader van modernisering en digitalisering is de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in het leven geroepen.
Kranten nu ook voor advocaten niet meer nodig

Kranten nu ook voor advocaten niet meer nodig

In het kader van modernisering en digitalisering is de Wet bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in het leven geroepen.

Om iemand te betrekken in een procedure, is het nodig om aan die persoon de dagvaarding of het verzoekschrift (bij echtscheidingen) te betekenen. Indien de wederpartij in een dagvaardingsprocedure of verzoekschriftprocedure geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, vindt de betekening plaats aan het Parket van het Openbaar Ministerie van de rechtbank waar de zaak aanhangig is of aanhangig is geweest. Daarna is het verplicht om het exploot in een landelijk of regionaal dagblad te publiceren. Dit in het teken van de oproeping van die persoon zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Uw advocaat zorgt steeds hiervoor door de opdracht aan de deurwaarder te verstrekken om tot betekening over te gaan en vervolgens het exploot te laten publiceren.  Voor betalende cliënten kan zo’n publicatie al gauw meer dan honderd euro kosten.

Op deze publicaties wordt nog nauwelijks gereageerd. Er zijn steeds minder mensen geabonneerd op een dagblad en bovendien is het internet tegenwoordig de belangrijkste bron van informatie. Steeds meer mensen hebben toegang tot het internet, thuis en/of op hun mobiele telefoons. Op bepaalde openbare plekken is het zelfs voor eenieder toegankelijk.

Er is nu dan ook bedacht dat dergelijke oproepingen alleen nog maar elektronisch worden gedaan in de Staatscourant. Dit levert niet alleen een besparing van rompslomp op, doch ook van kosten. De exacte kosten zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze niet hoger en eigenlijk zelfs (veel) lager zullen zijn dan de kosten van een publicatie van een exploot. Dit maakt een procedure tegen een wederpartij zonder bekende woon- of verblijfplaats weer goedkoper.

Deze wijziging treedt in per 1 juli 2015.