https://www.douffetheuts.nl/vrije-advocaatkeuze-rechtsbijstandverzekering/n125c0
 
Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering
1 december 2013
Douffet & Heuts
Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden van een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op een advocaat naar keuze en dus niet verplicht kunnen worden te werken met een jurist van de verzekeraar.
Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden van een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op een advocaat naar keuze en dus niet verplicht kunnen worden te werken met een jurist van de verzekeraar, of een door de verzekeraar aangewezen jurist of advocaat.Dit betekent dat een rechtsbijstandsverzekerde zelf een advocaatkeuze kan maken en niet alleen is aangewezen op de medewerkers van de rechtsbijstandverzekering. 

De uitspraak van het Europees Hof is een vervolg op vragen van de Hoge Raad over de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekeraar. Daarbij ging het om de voorwaarde dat de verzekeraar in beginsel zelf rechtsbijstand verleent, tenzij de verzekeraar beslist dat de zaak aan een externe advocaat moet worden uitbesteed.

Vóór deze uitspraak mocht een rechtzoekende alleen zelf een advocaat kiezen, als het een zaak betrof waarbij de procedure voor de rechtbank door een advocaat gevoerd moest worden, of als er sprake was van een belangenconflict (als beide partijen bij eenzelfde verzekeraar zijn verzekerd). Zaken waarvoor je wettelijk gezien geen advocaat nodig had, werden meestal gevoerd door de juristen van de rechtsbijstandsverzekeraars. Vanaf nu mag men in iedere procedure zelf een advocaat kiezen, dus ook voor procedures bij de kantonrechter. De uitspraak geldt alleen voor het geval er geprocedeerd wordt en niet voor advieszaken. Procedures bij de kantonrechter zijn zaken over het arbeidsrecht, huurzaken en algemene vorderingen met een maximum van € 25.000,--. 

Of en in hoeverre deze uitspraak gevolgen heeft voor de kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, zal de toekomst moeten uitwijzen.