https://www.douffetheuts.nl/incasso-onbetaalde-rekening-laat-geen-geld-liggen/n73c0
 
Rekeningen niet op tijd betalen. Iets vergeten kan iedereen. De ondernemer ergert zich ondertussen groen en geel.
Incasso onbetaalde rekening? Laat geen geld liggen!

Incasso onbetaalde rekening? Laat geen geld liggen!

Rekeningen niet op tijd betalen. Iets vergeten kan iedereen. De ondernemer ergert zich ondertussen groen en geel. In de meeste gevallen ontvangt of stuurt u een aanmaning of betalingsherinnering.

Wanneer consumenten rekeningen niet of niet op tijd betalen, mag de schuldeiser buitengerechtelijke incassokosten vorderen. Dit zijn kosten voor het werk dat de schuldeiser moet (laten) doen om zijn rekening betaald te krijgen. Het vorderen van deze incassokosten is wel aan regels gebonden. De wet geeft regels, welke inmiddels flink zijn aangescherpt door de rechtspraak van de Hoge Raad.

Want hoe zit het nou ook alweer? Waren deze regels niet al helder en pasten ondernemers deze niet al correct toe? Kennelijk niet, getuige de prejudiciële vraag die aan de Hoge Raad is gesteld. De Hoge Raad heeft in november 2016 een verhelderende uitspraak gedaan, maar het is voor een financieel gezond 2017 wellicht zaak om daar nog eens goed naar te kijken.

De wet stelt dat een consument een termijn van 14 dagen moet krijgen om een onbetaalde rekening alsnog te betalen, de schuldeiser stuurt dus de ‘veertiendagenbrief’. De Hoge Raad heeft bepaald dat de termijn van 14 dagen pas begint te lopen op de dag nadat de consument de brief moet hebben ontvangen. Dus niet vanaf de dag van verzending van de brief.

Daarbij moet rekening worden gehouden met dagen waarop de post niet wordt bezorgd, zoals feestdagen en zondagen, maar ook de maandagen waarop geen post wordt bezorgd bij consumenten. Het gaat er om dat degene die de rekening moet betalen, in ieder geval de volle 14 dagen de gelegenheid heeft om het bedrag ook daadwerkelijk te betalen, zonder dat hij incassokosten verschuldigd is.

Bijvoorbeeld: de aanmaning wordt verstuurd op zaterdag 21 januari 2017. Omdat 22 januari een zondag is en op maandag 23 januari geen post wordt bezorgd, wordt de brief door de consument pas ontvangen op dinsdag 24 januari. De 14 dagen-termijn begint dan te lopen op woensdag 25 januari. De consument heeft dan de gelegenheid om tot en met 7 februari de rekening te betalen, zonder dat er incassokosten verschuldigd zijn. Wordt de brief op dinsdag 24 januari 2017 verstuurd en ontvangen op woensdag 25 januari, dan vangt de termijn aan op donderdag 26 januari en heeft de consument de tijd om te betalen tot en met 8 februari.

De Hoge Raad vindt het belangrijk dat de 14 dagen-termijn in de brief correct wordt vermeld en wordt aangezegd. Het moet volkomen duidelijk zijn wanneer de termijn van 14 dagen begint te lopen, zodat de consument precies kan bepalen wat de uiterste betaaldatum is. Een kortere termijn dan 14 dagen is niet toegestaan, een langere termijn mag uiteraard wel.

De consequenties van het onjuist vermelden van de termijn, zijn groot. Klopt de tekst in de brief niet, dan is de consument géén incassokosten verschuldigd. De rekening moet natuurlijk wel betaald worden. Wanneer de schuldeiser toch incassokosten wil ontvangen (en er is nog steeds niet betaald), dan zal hij opnieuw een brief moeten versturen met daarin de juiste formulering van de 14 dagen-termijn. Onjuist is bijvoorbeeld de vermelding “binnen 14 dagen na het versturen van deze brief”. Juist is bijvoorbeeld: “binnen 14 dagen vanaf de dag nadat u deze brief heeft ontvangen”.

De consument die stelt dat de veertiendagenbrief niet correct is en hij dus geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, heeft een streepje voor. Het is, volgens de Hoge Raad, aan de schuldeiser om aan te tonen dat de veertiendagenbrief qua termijn klopt. Kortom, het is belangrijk om aan uw aanmaning de nodige aandacht te besteden.

In de zaak waarover de Hoge Raad oordeelde, werd een deel van de vordering wel voldaan en bleef er een deel open staan. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dan nog steeds incassokosten betaald moeten worden, ervan uitgaande dat de termijn juist gehanteerd en aangezegd is. De incassokosten worden wel vastgesteld aan de hand van het nog openstaande deel van de rekening, en niet voor het volledige bedrag.

Let wel, ook op andere punten moet de veertiendagenbrief kloppen. Zo moet de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zijn genoemd in de brief. En, voor bedrijven als schuldenaar gelden andere regels dan voor consumenten.

Wenst u een check van uw veertiendagenbrief? Een incasso uit handen geven? Neem direct contact met ons op.