https://www.douffetheuts.nl/wat-betekent-een-echtscheiding-voor-uw-man-vrouw-firma/n169c0
 
Bij scheiding is het vaak niet mogelijk om de VOF voort te zetten. Er moet dan een oplossing gezocht worden voor de VOF.
Wat betekent een echtscheiding voor uw man-vrouw firma?

Bij scheiding is het vaak niet mogelijk om de VOF voort te zetten. Er moet dan een oplossing gezocht worden voor de VOF. Wordt er vereffend en verdeeld of wordt er iemand uitgekocht? Om te kunnen bepalen welke impact een scheiding tussen gehuwden heeft, moet er naar twee dingen gekeken worden, waaronder: wat is er geregeld in de vennootschapsovereenkomst en op welke manier zijn de partners gehuwd?

Het is namelijk mogelijk om in een vennootschapsovereenkomst op te nemen wie bij scheiding als enige vennoot “overblijft”. De ene vennoot moet dan de andere vennoot uitkopen. Ook is het mogelijk om in deze overeenkomst op te nemen dat de VOF zal worden gesplitst. Dit houdt in dat beide vennoten met een deel van de vennootschap verder kunnen.

Bijvoorbeeld: een man en een vrouw hebben samen een VOF gericht op het renoveren van panden. Zij besluiten te gaan scheiden. In de vennootschapsovereenkomst staat opgenomen dat wanneer zij dit, doen de VOF zal worden gesplitst. De man neemt dan 50% van de baten, schulden en overeenkomsten over en de vrouw de resterende 50%.

Maar wat gebeurt er wanneer niets is geregeld in de overeenkomst? Dan blijft de VOF bestaan, totdat er overeenstemming is voor wat betreft de ontbinding van de VOF óf totdat de VOF formeel is opgezegd. Het is ook mogelijk dat de vennootschapsovereenkomst bepaalt wie de onderneming mag voortzetten. Dit wordt een voortzettingsbeding genoemd. Voortzettingsbedingen regelen meestal ook op welke manier de vergoeding moet worden berekend die de ene vennoot aan de niet-andere vennoot moet voldoen.

Daarnaast is het nog belangrijk om te weten op welke manier de partners gehuwd zijn. Indien er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen dan zijn er in feite twee vermogens gevormd. Het gemeenschappelijke vermogen van de partners en het vermogen van de VOF. Indien er sprake is van een beperkte gemeenschap van goederen dan hebben beide partners ook een afgescheiden eigen vermogen. Bij scheiding moet de gemeenschap van goederen tussen ex-partners worden vereffend en verdeeld. Als gevolg hiervan moet dus ook de VOF worden vereffend en verdeeld. De partners moeten bij de afwikkeling wel rekening houden met het feit dat er bij een VOF sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Crediteuren kunnen beide partners in privé aanspreken op eventuele vennootschapsschulden.  

Het is oo mogelijk dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden kunnen partners die wettelijke gemeenschap van goederen volledig uitsluiten: dat wordt ook wel een “koude uitsluiting” genoemd. Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt dat er in beginsel geen gemeenschap is.

Huwelijkse voorwaarden moeten bij notariële akte worden aangegaan. Zij kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden gesloten. Indien er geen sprake is van een gemeenschap, worden de echtscheiding en de ontbinding van de man-vrouw firma apart afgewikkeld. Ook hierbij moeten de partners bij de afwikkeling rekening houden met de crediteuren van de man-vrouw firma. Deze crediteuren kunnen zich verhalen op het privé vermogen van beide echtgenoten, ook wanneer er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn.

Het vereffenen en verdelen van de man-vrouw firma kan  ingewikkeld zijn en het verdient dan ook de voorkeur om altijd informatie en advies in te winnen bij een daarin gespecialiseerde advocaat. Hiervoor kunt u uiteraard terecht bij Douffet & Heuts advocaten. Neem direct contact met ons op.