https://www.douffetheuts.nl/ondertoezichtstelling-van-uw-kind/n199c0
 
Ondertoezichtstelling van uw kind
19 mei 2021
Douffet & Heuts
Steeds vaker zien wij dat de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt om een kind onder toezicht te stellen en daartoe een verzoek te doen bij de kinderrechter. Wat houdt een ondertoezichtstelling in en wat kunt u doen wanneer u hiermee geconfronteerd wordt?
Ondertoezichtstelling van uw kind

Steeds vaker zien wij dat de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt om een kind onder toezicht te stellen en daartoe een verzoek te doen bij de kinderrechter. Wat houdt een ondertoezichtstelling in en wat kunt u doen wanneer u hiermee geconfronteerd wordt?

Een ondertoezichtstelling is pas aan de orde wanneer een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en de ouder(s) niet of onvoldoende meewerk(t)(en) aan verbetering van die situatie. Het kan zo zijn dat een ouder simpelweg de hulpverlening niet wil accepteren, maar er kan ook sprake zijn van onmacht.   

Indien een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, is dat meestal voor de duur van één jaar. Gedurende dat jaar zal een gezinsvoogd zich met het gezin gaan bemoeien. Blijkt na dat jaar dat een verlenging noodzakelijk wordt geacht, dan zal de Raad voor de Kinderbescherming wederom een verzoek indienen bij de kinderrechter. 

Vaak zien ouders een ondertoezichtstelling als een vorm van “falen” en vrezen zij hier enorm voor. Wij merken dat ouders vaak niet weten, althans zich niet beseffen, dat zij een advocaat mogen inschakelen om zich in een dergelijke procedure te verweren tegen het verzoek tot ondertoezichtstelling. Zeker als u vreest voor een ondertoezichtstelling en het daar niet mee eens bent, is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Maar ook indien u het als ouder wél eens bent met het verzoek, is het aan te raden om op de rechtbank uw zegje te doen, bij voorkeur samen met een advocaat. Een en ander wordt namelijk door de rechtbank opgenomen in de beschikking en de inhoud van die beschikking kan op een later moment  mogelijk nog van pas komen in eventuele andere procedures.

Bovendien laat u als ouder zo ook zien dat het belang van uw kind er voor u toe doet en kunt u de rechter wijzen op eventuele (naar uw oordeel) fouten of onvolkomenheden in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming dat ten grondslag ligt aan het verzoek tot ondertoezichtstelling.

Heeft u vragen over een ondertoezichtstelling? Of heeft u bijstand nodig in een procedure? Neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten! Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!