https://www.douffetheuts.nl/kinderen-van-12-jaar-en-ouder-mogen-zij-zelf-kiezen-waar-ze-willen-wonen/n192c0
 
“Zodra mijn kind 12 jaar oud is, mag hij/zij zelf kiezen waar hij/zij wil wonen!”. Dit horen we ouders vaak zeggen, vooral wanneer er discussie is over de hoofdverblijfplaats met de andere ouder. Maar mag uw kind wel zelf kiezen vanaf 12 jaar?
Kinderen van 12 jaar en ouder: mogen zij zelf kiezen waar ze willen wonen?

Het korte antwoord op deze vraag is: nee, uw kind mag niet zelf kiezen. Zolang uw kind minderjarig is en dus nog geen 18 jaar oud is, wordt de hoofdverblijfplaats bepaald door de gezaghebbende(n) of door de rechter. Maar waar komt dit misverstand dan vandaan?

Waarschijnlijk is deze verwarring ontstaan omdat er in procedures wel een verschil wordt gemaakt tussen kinderen jonger dan 12 jaar, en kinderen ouder dan 12 jaar. Het gaat dan om procedures die het kind betreffen, zoals een echtscheidingsprocedure of een procedure over het hoofdverblijf of de omgangsregeling. In dit soort procedures moet worden beoordeeld of hetgeen de ouders willen, ook wel in het belang van het minderjarige kind is. Indien het minderjarige kind ouder is dan 12 jaar, vindt de rechter het dan ook van belang de mening van het kind mee te nemen in de uiteindelijke beslissing.

Dit doet de rechter door het kind uit te nodigen voor een kindverhoor. Dit is een vertrouwelijk gesprek tussen de rechter en het kind, in een informele setting, en vindt vaak plaats enkele dagen voordat de zaak ter zitting wordt behandeld. Wanneer het kind niet open staat voor een gesprek met de rechter, mag het kind ook een brief schrijven aan de rechter en daarin zijn of haar mening kenbaar maken. De mening van het kind wordt meegenomen, maar is uiteraard niet doorslaggevend. De rechter is degene die uiteindelijk alle belangen afweegt en een besluit neemt.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet gebruikelijk dat zij worden gehoord, gelet op hun leeftijd. Indien u echter denkt dat dit wel van belang is en u van mening bent dat uw kind zich voldoende kan uiten tegenover de rechter, kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de rechter om het kind toch te horen.

Zodra kinderen 18 jaar zijn - en dus meerderjarig -, mogen zij zelf beslissen waar zij willen wonen. Dat kan bij een van de ouders zijn, maar zij kunnen vanaf dat moment ook zonder toestemming van de gezaghebbende(n) zelfstandig gaan wonen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u discussie met de andere ouder van uw kind omtrent het hoofdverblijf van uw kind(eren)? Neemt u contact op met een van onze medewerkers! Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 0464206400 en wij gaan voor u aan de slag!