https://www.douffetheuts.nl/russische-roulette-appen-en-spelletjes-achter-het-stuur/n182c0
 
Deze week in het nieuws: “in de auto spelen met de telefoon, wordt steeds populairder“. Naast het instellen van de navigatie, bellen en appen achter het stuur, wordt er ook steeds meer gegamed in het verkeer. We weten allemaal dat GSM-gebruik in de auto niet mag, maar hoe gevaarlijk is het nu daadwerkelijk?
Russische roulette: appen en spelletjes achter het stuur

Deze week in het nieuws: “in de auto spelen met de telefoon, wordt steeds populairder“. Naast het instellen van de navigatie, bellen en appen achter het stuur, wordt er ook steeds meer gegamed in het verkeer. We weten allemaal dat GSM-gebruik in de auto niet mag, maar hoe gevaarlijk is het nu daadwerkelijk?

Het antwoord op deze vraag is kort maar krachtig: het is levensgevaarlijk. Talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat GSM-gebruik in het verkeer de rijprestaties dusdanig beïnvloedt, dat dit enorme risico’s voor de bestuurder zelf en de overige weggebruikers met zich meebrengt. Ook binnen onze letselschadepraktijk zien wij de gevolgen van GSM-gebruik in het verkeer steeds terugkeren.

Bestuurders van auto’s mogen een GSM daarom niet in de hand vasthouden tijdens het rijden. Sinds 2019 geldt dit verbod ook voor fietsers. Ook het klemmen van de GSM tussen kin en schouder, valt onder het verbod.

Het gebruik van de GSM in een houder is echter wel toegestaan. Er wordt immers vaak gebruik gemaakt van het navigatiesysteem op de GSM, en navigatiemiddelen kunnen een positief effect op de verkeersveiligheid hebben. Een verbod op het aanraken van het scherm terwijl de GSM in de houder staat, is bovendien moeilijk te handhaven.

Het is echter de vraag of het tijdens het autorijden veiliger is om de GSM in de houder te gebruiken, dan om de GSM in de hand te houden. Er is recent wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag of en in hoeverre appen in de auto, terwijl de GSM in de houder staat, gevaarlijk is. De volgende situaties zijn daarbij onderzocht:

  • Rijden zonder dat de bestuurder de GSM gebruikt;
  • Rijden terwijl de bestuurder appt met de GSM in de hand;
  • Rijden terwijl de bestuurder appt met de GSM in de houder.

Uit het onderzoek bleek dat de rijprestaties tijdens de “app-ritten” beduidend slechter waren dan tijdens de ritten waarin niet werd geappt. Er is echter geen verschil in de rijprestaties geconstateerd tussen de rit waarbij de GSM in de hand werd gehouden, en de rit waarbij de GSM in de houder stond.

Automobilisten wordt dan ook geadviseerd om de GSM niet tijdens het rijden aan te raken, ook niet als navigatiemiddel. Vindt u het toch moeilijk om dit te laten? Veel toestellen bevatten reeds standaard een automodus, die automatisch inschakelt als men autorijdt, en dan geen telefoontjes of appjes toont. Ook zijn er bepaalde apps te installeren met deze functie.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wordt u geconfronteerd met de gevolgen van GSM-gebruik achter het stuur? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten.