https://www.douffetheuts.nl/corona-kind-thuishouden-van-school/n181c0
 
Corona: kind thuishouden van school?
5 mei 2020
Douffet & Heuts
Na twee maanden dicht te zijn geweest, gaan vanaf 11 mei aanstaande de basisscholen weer open. Veel ouders twijfelen echter of ze hun kind wel naar school moeten laten gaan, uit angst voor het Coronavirus. Maar mag u uw kind wel thuis houden van school als uw kind niet ziek is?
Corona: kind thuishouden van school?

Na twee maanden dicht te zijn geweest, gaan vanaf 11 mei aanstaande de basisscholen weer open. Veel ouders twijfelen echter of ze hun kind wel naar school moeten laten gaan, uit angst voor het Coronavirus. Maar mag u uw kind wel thuis houden van school als uw kind niet ziek is?

Hoewel een groot deel van de ouders blij is dat de basisschoolleerlingen weer naar school gaan, zijn er ook ouders die zich zorgen maken. Zorgen om de gezondheid van hun kind, maar ook om de gezondheid van overige gezinsleden, met name als deze tot een risicogroep behoren. Hierdoor overwegen sommige ouders om hun kind(eren) toch thuis te houden, maar vragen zich af wat hiervan de consequenties kunnen zijn.

In principe is het de bedoeling dat alle leerplichtige kinderen (zijnde kinderen van 5 jaar of ouder) naar school gaan op de door de school aangewezen tijden. Indien zij niet op school verschijnen zonder dat zij ziek zijn, is er sprake van overtreding van de leerplicht en kan dit ongeoorloofd verzuim grote gevolgen hebben voor de ouders. De kwestie kan voorgelegd worden aan de kantonrechter, welke vervolgens de zaak moet beoordelen.

In de huidige crisis wordt echter rekening gehouden met de zorgen van de ouders. Kinderen zijn nog altijd leerplichtig en een kind van school weghouden, blijft een overtreding. Er wordt echter tijdelijk niet actief gehandhaafd. Er kunnen immers goede redenen zijn waarom ouders ervoor kiezen hun kind niet naar school te laten gaan.

Indien een kind niet op school verschijnt, zal de school eerst contact opnemen met de ouders om te praten over het verzuim. Vervolgens kan de school contact opnemen met de gemeente. De gemeente zal met de ouders in overleg gaan om een oplossing te zoeken voor het probleem. Wellicht is een gesprek voldoende om bepaalde zorgen weg te nemen, maar als dat niet het geval is en er sprake is van gegronde redenen, kan toch besloten worden om het kind (tijdelijk) thuis te laten blijven. Dit betekent echter niet dat het kind geen onderwijs meer hoeft te volgen: er zal dan thuis les gegeven moeten worden.

Verwacht wordt dat na verloop van tijd steeds meer ouders hun kind naar school zullen durven sturen. In de tussentijd zullen scholen en gemeenten hun best doen dit te bevorderen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u discussie met de andere ouder van uw kind omtrent het al dan niet naar school gaan? Neemt u contact op met een van onze medewerkers! Dit kan nu ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!