https://www.douffetheuts.nl/dalende-inkomsten-uit-onderneming-en-uw-alimentatieverplichting/n180c0
 
Bent u een (horeca)ondernemer in deze moeilijke tijd? Dan heeft u momenteel mogelijk niet alleen moeite om uw werknemers te betalen, maar waarschijnlijk zelf ook minder inkomsten. Hierdoor kan de betaling van kinder- en/of partneralimentatie in gevaar komen. Wat kunt u doen?
Dalende inkomsten uit onderneming en uw alimentatieverplichting

Bent u een (horeca)ondernemer in deze moeilijke tijd? Dan heeft u momenteel mogelijk niet alleen moeite om uw werknemers te betalen, maar waarschijnlijk zelf ook minder inkomsten. Hierdoor kan de betaling van kinder- en/of partneralimentatie in gevaar komen. Wat kunt u doen?

Als u door de Coronacrisis minder inkomen heeft en daardoor betaling van de kinder- en/of partneralimentatie een probleem wordt, doet u er verstandig aan per direct een wijzigingsverzoek ten aanzien van de alimentatie in te dienen. Dit is iets dat u niet kunt laten liggen in afwachting van andere zaken! Immers, achteraf kunt u in beginsel geen wijziging vragen van de alimentatie die u reeds voldaan heeft.

Stel, u moet maandelijks € 500,- aan kinderalimentatie en € 600,- aan partneralimentatie betalen. Om deze bedragen in de huidige crisistijd te betalen, moet u misschien vermogen aanspreken (interen op vermogen om alimentatie te betalen is niet vanzelfsprekend) of zelfs geld lenen. U laat de alimentatiebetalingen doorlopen en denkt: “dat komt later wel”. Indien u echter naderhand een alimentatieverzoek indient om de alimentatie ten tijde van de crisis te wijzigen, zal dit verzoek worden afgewezen. In beginsel wordt betaalde alimentatie geacht reeds te zijn verleefd en verteerd, zodat de rechtbank dit niet zal wijzigen. Dit zou namelijk een terugbetalingsverplichting door de alimentatiegerechtigde in het leven roepen.

De tijd om alimentatie te wijzigen is dan ook nu. Zeker gezien het feit dat indien de Nederlandse samenleving uit de intelligente lockdown zal komen, het daarna nog geruime tijd zal duren totdat de economie hersteld zal zijn.

U zult nu wel denken dat wanneer een dergelijk verzoek tot wijziging van de alimentatie wordt ingediend, het toch enkele maanden duurt voordat hierop uitspraak wordt gedaan. Dit klopt. Daarnaast hebben ook de rechtbanken de nodige maatregelen getroffen, waardoor de behandeling van een zaak mogelijk nog langer duurt. Echter, vandaag indienen betekent ook dat per vandaag de alimentatie gewijzigd kan worden, ook wanneer het een tijd duurt voordat de rechtbank beslist heeft. Want indien vandaag een wijzigingsverzoek alimentatie ingediend wordt, dan weet de alimentatiegerechtigde per vandaag ook dat de alimentatie mogelijk gewijzigd kan worden.

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een provisioneel verzoek, zijnde een spoedprocedure. Dit betekent een snelle urgente behandeling van het wijzigingsverzoek, zodat snel voor iedereen duidelijkheid bestaat over de gewijzigde alimentatie.

De ondernemer die snel een verzoek wil indienen, moet er rekening mee houden dat in overleg met de advocaat en de accountant snel geschakeld moet worden. Er moeten wat actuele stukken op tafel komen, waarmee de inkomensdaling duidelijk wordt. Het beste kan dit gebeuren in overleg met de advocaat.

Bent u alimentatie bij convenant overeengekomen, met een niet-wijzigingsbeding? Ook een niet-wijzigingsbeding hoeft de wijziging van alimentatie niet in de weg te staan!

Ons kantoor is gespecialiseerd op personen- en familierecht en in het bijzonder gericht op de ondernemers. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met mr. G.M.M. van Tilborg.