https://www.douffetheuts.nl/hoge-raad-waarschuwt-verzekeringsmaatschappijen-in-letselschadezaken/n97c0
 
In een recente uitspraak (februari 2015) heeft de Hoge Raad duidelijke taal gesproken in het voordeel van een verkeersslachtoffer en is voor de advocaat een handig middel om slachtoffers te helpen in het traject om vergoeding van letselschade.
Hoge Raad waarschuwt verzekeringsmaatschappijen in letselschadezaken

Hoge Raad waarschuwt verzekeringsmaatschappijen in letselschadezaken

In een recente uitspraak (februari 2015) heeft de Hoge Raad duidelijke taal gesproken in het voordeel van een verkeersslachtoffer en is voor de advocaat een handig middel om slachtoffers te helpen in het traject om vergoeding van letselschade. Het ging om een letselschadezaak van een vader van meerdere kinderen met een handicap, die na het ongeval door de klachten niet meer kon werken.

Het slachtoffer had als gevolg van een verkeersongeval veel pijn  en klachten, ook wel “whiplash”  genoemd.  Hij ontwikkelde tevens psychische klachten, waarvoor hij onderzocht en behandeld is. Naast deze problemen is het slachtoffer behoorlijk gefrustreerd geraakt door de lange procedure en de argumenten die de verzekeraar steeds weer op tafel legde om zijn claim af te wenden. Uiteindelijk is hij arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van de medische problemen. Hij voorziet in zijn inkomen door een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, een WAO of WIA/WGA uitkering, die lager is dan zijn oorspronkelijke salaris.  Hij lijdt dus aanzienlijke schade, waarvoor hij vergoeding heeft gevraagd van de aansprakelijke verzekerings-maatschappij.

De verzekeringsmaatschappij wilde de schade die het gevolg is van de arbeidsongeschiktheid (dalen van inkomsten) slechts voor een klein gedeelte vergoeden en heeft zich beroepen op meerdere standpunten.  Zo stelde de verzekeraar, dat de man waarschijnlijk ook zonder ongeval psychische klachten zou hebben gekregen, verwijzend naar de moeilijke thuissituatie. Verder ontkende de verzekeraar dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid als gevolg van het verkeersongeval. Tenslotte beweerde de verzekeringsmaatschappij ook dat de claims van verkeersslachtoffers in whiplashzaken de pan uit zouden rijzen, als de claim van deze man zou worden toegewezen.

De Hoge Raad is het slachtoffer in deze zaak tegemoet gekomen en heeft korte metten gemaakt met de standpunten van de verzekeringsmaatschappij. Daarbij heeft de Hoge Raad onder andere het volgende aangegeven:

verzekeraars moeten geen standpunten innemen die niet voldoende onderbouwd zijn met verifieerbare (onderzoeks-) gegevens;

verzekeraars moeten geen verweren voeren waarvan zij weten of kunnen weten dat deze zinloos zijn;

als gesteld wordt dat de claims in whiplashzaken de pan uit rijzen, ligt het op de weg van de professionele en veelal vermogende verzekeringsmaatschappij om deze stelling te onderbouwen met objectieve onderzoeksgegevens, maar deze ontbreken;

Sterker nog: het blijkt dat de premies voor de autoverzekeringen in de afgelopen jaren alleen maar gedaald zijn;

Het ligt voor de hand dat nutteloze verweren een negatieve invloed hebben op de gezondheid van een verkeersslachtoffer en bij hem gevoelens van frustratie en machteloosheid oproepen.

Deze zaak liep, na jarenlang procederen, goed af of het letselschadeslachtoffer. Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken.