https://www.douffetheuts.nl/vergoeding-kosten-na-vrijspraak/n118c0
 
Vergoeding kosten na vrijspraak
1 april 2014
Douffet & Heuts
Indien u als verdachte in een strafrechtelijke procedure wordt vervolgd, kan dit naast de nodige stress vaak ook een hoop kosten voor u met zich meebrengen.
 Vergoeding kosten na vrijspraak

 Vergoeding kosten na vrijspraak

Indien u als verdachte in een strafrechtelijke procedure wordt vervolgd, kan dit naast de nodige stress vaak ook een hoop kosten voor u met zich meebrengen. U wilt immers een gespecialiseerde advocaat in de arm nemen om uw belangen te behartigen. Deze advocaat zal voor u controleren of de procedure wel volgens de regels van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering verloopt en onderzoeken welk verweer het best kan worden gevoerd. Dit om uiteraard te voorkomen dat u als onschuldig persoon wordt bestraft of om te zorgen voor een juiste, voor u te aanvaarden strafoplegging. Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand of bent u niet in bewaring gesteld, dan dient u uw advocaat zelf te betalen.


Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om andere kosten te maken die in het belang van het strafrechtelijk onderzoek zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij uw voertuig in beslag is genomen en het keuringsbewijs van het voertuig tijdens de inbeslagname zijn geldigheid heeft verloren. Het CJIB zal u dan een sanctie opleggen die u eveneens zult moeten betalen. Verder wordt u wellicht in verzekering en vervolgens in bewaring gesteld, waardoor u eveneens (financiële) schade lijdt. Denk hierbij aan verlies aan inkomsten, emotionele schade en zelfs eventueel verlies van uw baan.

Wanneer u echter wordt vrijgesproken kunt u de rechtbank (of het gerechtshof in hoger beroep) verzoeken u een vergoeding toe te kennen ten laste van de staatskas voor bovengenoemde kosten. Dit is echter slechts mogelijk indien uw vrijspraak onherroepelijk is geworden (dat wil zeggen dat er geen hoger beroep meer ingesteld kan worden door het Openbaar Ministerie) en uw strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a Sr. 

Mocht u geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, dan is het raadzaam tijdig de hulp van een deskundige strafrechtadvocaat in te schakelen. Een verzoek tot vergoeding dient namelijk binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de vrijspraak te worden ingediend.Neemt u daaromtrent contact op met een van onze advocaten.Er zal voor u geïnventariseerd worden welke kosten (onterecht) voor uw rekening zijn gekomen en aannemelijk worden gemaakt dat er gronden van billijkheid aanwezig zijn om u hiervoor een schadevergoeding toe te kennen.

Vanzelfsprekend is het ook raadzaam om reeds nu contact op te nemen met ons kantoor indien u nu in een strafrechtelijke procedure wordt gedagvaard.