https://www.douffetheuts.nl/zwarte-doos-voor-iedereen/n139c0
 
Zwarte doos voor iedereen!
23 maart 2018
Douffet & Heuts
Afgelopen week kwam het nieuwsbericht binnen dat de grote verzekeraars graag een soort zwarte doos in iedere auto verplicht zien worden. Veel moderne auto’s hebben al zo’n event data-recorder.
Zwarte doos voor iedereen!

aansprakelijkheid letselschade

Afgelopen week kwam het nieuwsbericht binnen dat de grote verzekeraars graag zien dat een soort zwarte doos in iedere auto verplicht wordt gesteld. Veel moderne auto’s hebben al zo’n event data-recorder. Volgens de verzekeraars kan hiermee, als deze data aan hun beschikbaar worden gesteld, fraude worden teruggedrongen.

Een dergelijke data-recorder legt onder meer de ogenblikken voor en na een ongeval vast. Zo zou kunnen worden uitgelezen hoe snel er werd gereden en of bepaalde lichten het wel deden.

Het Verbond van Verzekeraars meent dat hiermee de afwikkeling van schade en het vaststellen van aansprakelijkheid fors kan versnellen. Echter, deze mededeling dient kritisch te worden bekeken.

De data die kunnen worden uitgelezen, dienen ter aanvulling van bijvoorbeeld het technisch onderzoek door de politie die overigens steeds vaker bij aanwezigheid van een EDR de data uitleest. De data alleen geven immers geen volledig beeld van een ongevalstoedracht. Stak er plotseling een fietser over, reed de automobilist door rood? Daarbij, de data geven ook niet weer wat de impact was of andere technische of niet-technische bijzonderheden. Deze gegevens zijn wel van belang bij de vaststelling van aansprakelijkheid en de afwikkeling van de schade. Kortom, nader onderzoek en interpretatie van allerhande gegevens en omstandigheden blijft belangrijk.

Natuurlijk is het een nobel streven om fraude aan te pakken, waardoor de kosten voor alle betrokkenen lager worden. Er dient echter ervoor te worden gewaakt dat deze data als “de waarheid” worden gezien, dat men zich daarop blind staart. Vergeet niet dat de verzekeraars vooral ook een financieel motief hebben. Hoe minder schadevergoeding er wordt uitgekeerd, hoe winstgevender de verzekering wordt. De vraag is dan ook of het beschikbaar stellen van deze data de consument althans het slachtoffer ten goede komt.

De consument wordt verleid met de belofte dat vaststelling van aansprakelijkheid en afwikkeling van de schade dan veel sneller kan gaan. Deze data kunnen echter ook een nieuw discussiepunt vormen, want is de software veilig en foutloos?

Daarbij, als aansprakelijkheid eenmaal vaststaat en er is meer dan blikschade, dan houdt de afwikkeling van schade niet zo veel meer verband met het ongeval maar met de daaruit ontstane letsel. Dit is dan nog simpel uitgedrukt. Zo kan het zijn dat de gevolgen van een ongeval zich pas later openbaren of verergeren. Wie dan de zaak en de schadevergoeding te vroeg afwikkelt, loopt een enorm risico. Sneller afwikkelen is daarom niet altijd in het belang van het slachtoffer.

Dan nog te zwijgen over andere kwesties zoals privacy. Wat wordt wel uitgelezen? Wat wordt bewaard? Hoe lang wordt dit bewaard? Het is vaker gebleken dat derden zich niet houden aan bewaartermijnen.

Indien in het kader van letselschade de aansprakelijkheid en schadeafwikkeling snelheid door verzekeraars gewenst is, dan zou verbetering op andere vlakken wellicht eerder aan de orde zijn. Zoals tijdig terugbellen of reageren op correspondentie.