https://www.douffetheuts.nl/nieuw-wetsvoorstel-affectieschade-en-verzorgingskosten/n112c0
 
Met vergoeding voor affectieschade of “shockschade” wordt bedoeld: schadevergoeding (smartengeld) voor nabestaanden en naasten van degenen die overleden zijn of letsel hebben opgelopen.
Nieuw wetsvoorstel affectieschade en verzorgingskosten

Nieuw wetsvoorstel affectieschade en verzorgingskosten

Met vergoeding voor affectieschade of “shockschade” wordt bedoeld: schadevergoeding (smartengeld) voor nabestaanden en naasten van degenen die overleden zijn of letsel hebben opgelopen. De Wet kent geen regeling voor de vergoeding van affectieschade, terwijl daaraan al jaren behoefte is in de samenleving.

In 2010 heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel affectieschade afgewezen. De regering doet nu opnieuw een poging en heeft een nieuw wetsvoorstel gemaakt. De achterliggende gedachte van vergoeding van affectieschade is erkenning en genoegdoening. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling waarbij de aansprakelijke persoon smartengeld moet betalen aan “nieuwe” gerechtigden: de naasten en nabestaanden  in gevallen van ernstig blijvend letsel en overlijden van een naaste of dierbare persoon. De regering heeft vaste bedragen voor diverse situaties opgenomen die variëren van € 12.500,-- tot € 20.000,--.

Het wetsvoorstel dient nog te worden behandeld in het parlement. De hoop en verwachting is dat het wetsvoorstel – al dan niet met enige wijzigingen – wordt aangenomen en er (eindelijk) een wettelijke regeling voor affectieschade komt.

De regering wil ook de mogelijkheden voor vergoeding van verzorgingskosten van het slachtoffer in geval van letselschade verbeteren. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het slachtoffer recht heeft op vergoeding van redelijke kosten gemaakt voor een redelijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Wat redelijk is blijkt (nog) niet duidelijk uit de tekst van het wetsvoorstel. Uit de toelichting van de regering blijkt dat de regering uitgaat van goede hoogwaardige en bij het slachtoffer passende zorg.