https://www.douffetheuts.nl/de-wet-normering-topinkomens-de-wnt/n131c0
 
De Wet Normering Topinkomens (de WNT)
1 oktober 2013
Douffet & Heuts
Voor werknemers in de publieke sector is de tijd van de onbeperkte gouden handdruk voorbij!
De Wet Normering Topinkomens (de WNT)

De Wet Normering Topinkomens (de WNT)

Voor werknemers in de publieke sector is de tijd van de onbeperkte gouden handdruk voorbij!

Op 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden. Deze wet staat volop in de belangstelling, ook bij advocaten die zich bezighouden met het arbeidsrecht. 

De WNT bepaalt dat het maximuminkomen van een topfunctionaris in de publieke of semipublieke sector niet meer dan 130% van een ministerssalaris mag zijn. De bedoeling is dat het maximum salaris op termijn verlaagd wordt naar 100% van een ministerssalaris.

Daarnaast bepaalt de WNT dat de ontslagvergoeding van een topfunctionaris niet meer dan € 75.000,- bedraagt. Met name deze regeling, zorgt voor veel beroering in het arbeidsrecht en houdt menig advocaat bezig. De bepaling geldt voor de werkgever en de werknemer. De rechter is in principe niet aan het maximum gebonden. De maximering van de ontslagvergoeding is een belangrijk gegeven voor de topfunctionaris en diens advocaat in het geval er een arbeidsrechtelijk geschil rijst, waarbij de ontslagvergoeding ter sprake komt. Het is voor de topfunctionaris en diens werkgever immers niet toegestaan om een vaststellingsovereenkomst te maken, waarin een hogere ontslagvergoeding dan € 75.000,- wordt overeengekomen. Een dergelijke afspraak is nietig. De rechter mag wel beslissen dat een ontslagvergoeding hoger moet zijn dan het wettelijk maximum. Het is nog niet duidelijk hoe de kantonrechters daarmee om zullen gaan. In de WNT staat niet in welke gevallen en op welke gronden de kantonrechter mag afwijken. 

Sinds de invoering van de WNT is inmiddels een aantal uitspraken van kantonrechters gepubliceerd. De uitkomst is dat de ene kantonrechter de WNT wel als belangrijke factor bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding laat meewegen en de andere niet. Er ligt dus een taak bij de advocaat om partijen over en weer goed te informeren en op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. 

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met één van onze advocaten.