https://www.douffetheuts.nl/openbaar-ministerie-niet-ontvankelijk/n130c0
 
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk
1 oktober 2013
Douffet & Heuts
Heden heeft de rechtbank Limburg locatie Maastricht een bijzondere uitspraak gedaan in een grote strafzaak, waarin advocaat mr. Van Tilborg een van de verdachten bijstaat. Het betreft de zaak `Landlord`.
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk

Heden heeft de rechtbank Limburg locatie Maastricht een bijzondere uitspraak gedaan in een grote strafzaak, waarin advocaat mr. Van Tilborg een van de verdachten bijstaat. Het betreft de zaak "Landlord". De zaak draaide om omvangrijke vastgoedfraude en kende een groot aantal verdachten.

De behandeling van de zaak werd gekenmerkt door meerdere opvallende handelingen van het Openbaar Ministerie. Zo werd er niet volledige openheid gegeven over aantal belangrijke verklaringen en werd geweigerd om voor de verdediging relevante stukken aan het dossier toe te voegen. Zulks ook na bevel van de rechtbank. Dit is slechts een greep uit de opvallende gang van zaken die deze zaak kenmerkt.

De rechtbank heeft op grond hiervan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachten. De rechtbank is van mening dat het Openbaar Ministerie dermate inbreuk heeft gemaakt op het systeem van de strafvordering, dat daardoor een eerlijk proces niet meer te garanderen is.

De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl. Via 'actuele uitspraken' is een korte omschrijving van de uitspraak van de rechtbank te lezen. Het is vooralsnog niet bekend of het Openbaar Ministerie in beroep zal gaan.

Voor de cliënt is dit uiteraard goed nieuws en niet simpelweg vanwege het enkele feit dat het Openbaar Ministerie bot heeft gevangen. Ook het Openbaar Ministerie dient haar werk fatsoenlijk uit te voeren. Het Nederlands rechtssysteem is immers zo ingesteld en vervult een zeer belangrijke functie: inkadering van de rechten en plichten van zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie. Zonder deze inkadering kan er voor niemand een eerlijk proces worden gegarandeerd. Een eerlijk proces is essentieel voor een goed functionerende democratische staat. Het Openbaar Ministerie heeft al vergaande bevoegdheden om burgers te vervolgen. Misbruik hiervan leidt tot grove schending van de mensenrechten.

Het is daarom een overwinning voor de Nederlandse maatschappij dat de rechtbank het Openbaar Ministerie op deze wijze heeft teruggefloten en flink op de vingers heeft getikt. Terwijl u in eerste instantie zou denken dat weer schuldige mensen 'er goed vanaf komen'. Laat echter de macht van de staat en het Openbaar Ministerie goed op u inwerken en bedenk dan hoe makkelijk het is om hierdoor over de schreef te gaan en uw rechten te schenden.

Juist omdat het Openbaar Ministerie van tijd tot tijd wakker moet worden geschud ter voorkoming van misstanden, is het niet de hoop dat de politiek het noodzakelijk vindt om het Openbaar Ministerie nog meer bevoegdheden en vrijheden te verschaffen naar aanleiding van deze uitspraak.