https://www.douffetheuts.nl/scholen-tot-en-met-meivakantie-dicht-hoe-zit-dat-met-werkende-ouders/n178c0
 
Inmiddels is besloten dat de scholen in elk geval tot en met de meivakantie gesloten zullen blijven. Dit is voor veel werkende ouders een probleem, met name wanneer het gaat om alleenstaande ouders, of om gezinnen waarbij één ouder niet thuis kan blijven c.q. werken. Hoe zit het als een werknemer niet (volledig) beschikbaar is vanwege de zorg voor de kinderen? Geldt dan nog de loondoorbetalingsverplichting? Of moet de werknemer maar zijn verlofdagen opnemen?
Scholen tot en met meivakantie dicht: hoe zit dat met werkende ouders?

Inmiddels is besloten dat de scholen in elk geval tot en met de meivakantie gesloten zullen blijven. Dit is voor veel werkende ouders een probleem, met name wanneer het gaat om alleenstaande ouders, of om gezinnen waarbij één ouder niet thuis kan blijven c.q. werken. Hoe zit het als een werknemer niet (volledig) beschikbaar is vanwege de zorg voor de kinderen? Geldt dan nog de loondoorbetalingsverplichting? Of moet de werknemer maar zijn verlofdagen opnemen?

Stel dat u een van de gelukkigen bent, wiens bedrijf in de huidige situatie geen omzetverlies lijdt. Maar vervolgens wordt u met een ander probleem geconfronteerd: de scholen en BSO zijn gesloten, en uw werknemer moet zijn of haar werkzaamheden combineren met de zorgtaken voor de kinderen. Er is geen alternatieve opvang mogelijk, en hierdoor is uw werknemer niet (volledig) inzetbaar.

Allereerst moet uiteraard gekeken worden of uw werknemer thuis kan werken. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat thuiswerken op zichzelf geen wijziging oplevert in de verplichting om het loon door te betalen. Er wordt immers ‘’gewoon’’ doorgewerkt.

Of de verplichting tot loondoorbetaling wijzigt wanneer er minder of niet wordt gewerkt, is lastiger te zeggen. De werknemer heeft immers recht op calamiteitenverlof. Dit betekent dat een werknemer bij een calamiteit in de gelegenheid wordt gesteld een oplossing te zoeken voor het probleem. Aan dit recht zit geen wettelijk maximum, en kan een aantal uren tot zelfs een aantal dagen in beslag nemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het salaris van de werknemer volledig (100%) doorbetaald. Het is raadzaam om daarbij ook de arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract te raadplegen.

Het calamiteitenverlof is niet voor langdurige zorg bedoeld. Indien er geen oplossing wordt gevonden, dan bestaat de mogelijkheid van kortdurend zorgverlof. Werknemers hebben per jaar recht op maximaal twee keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat per week wordt gewerkt. Bijvoorbeeld: een werknemer werkt 32 uur per week. In een periode van 12 maanden, kan hij in dat geval 64 uren aan kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens deze periode heeft de werknemer aanspraak op 70% loondoorbetaling. De opbouw van vakantiedagen gaat gewoon door.

Indien ook het kortdurende zorgverlof lijkt te worden overschreden, dan kan het recht op langdurig zorgverlof volgen voor de duur van maximaal zes maal de wekelijkse arbeidstijd per jaar (in geval van een dienstverband van 32 uur per week is dat dan 192 uur per jaar). Het betreft dan wel onbetaald verlof.

De werknemer kan er ook voor kiezen om vakantiedagen op te nemen. Door het opnemen van vakantiedagen wordt de periode van volledig betaald verlof verlengd. Een werknemer mag echter niet worden gedwongen om vakantiedagen op te nemen.

Het belangrijkste is om in dergelijke situaties duidelijkheid tussen werknemer en werkgever te scheppen. Wij adviseren dan ook om tijdig met elkaar in overleg te treden en samen tot een passende oplossing te komen. Ook is het verstandig een en ander schriftelijk vast te leggen, zodat er ook in de toekomst geen discussie kan ontstaan.

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies omtrent dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op! Onze medewerkers staan u graag te woord.