https://www.douffetheuts.nl/een-juridisch-correcte-beeindiging-van-uw-v-o-f/n162c0
 
Stelt u zich eens voor: met goede moed heeft u een vennootschap onder firma opgericht. Hoewel alles in het begin van een leien dakje ging, merkt u dat de samenwerking met uw andere vennoot of vennoten steeds stroever begint te verlopen naarmate de tijd verstrijkt.
Een juridisch correcte beëindiging van uw V.O.F.

Stelt u zich eens voor: met goede moed heeft u een vennootschap onder firma opgericht. Hoewel alles in het begin van een leien dakje ging, merkt u dat de samenwerking met uw andere vennoot of vennoten steeds stroever begint te verlopen naarmate de tijd verstrijkt. U bent het bijvoorbeeld niet eens met de toekomstplannen van de V.O.F. of u bent met uw medevennoten in conflict geraakt. Eigenlijk ziet u het niet langer zitten om vennoot te blijven en denkt u dat het beter is dat de V.O.F. beëindigd wordt. Waar moet u echter beginnen om de zaken zo goed mogelijk af te kunnen wikkelen?

De beëindiging van een V.O.F. vanwege een ruzie tussen de vennoten is een veelvoorkomend fenomeen en doorgaans ook een van grootste redenen waarom er een eind komt aan de samenwerking. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland op 1 november 2017 dat een ‘ontwrichte relatie’ de samenwerking tussen de vennoten zodanig had verstoord, dat ontbinding van de V.O.F gerechtvaardigd kon worden. Denk hierbij aan enorme conflicten, het verliezen van vertrouwen in elkaar en/of het feit dat een van de vennoten geen handelingen meer verricht voor de V.O.F. Ook ons kantoor is niet onbekend met dit soort zaken.

Uw wens tot beëindiging hoeft echter zeker niet altijd door een rechter te worden ingewilligd. Van groot belang is wat u zelf met uw medevennoten heeft afgesproken in het vennootschapscontract. Doorgaans kunt u de V.O.F. al ontbinden door dit mede te delen aan uw andere vennoten op grond van de wet. Heeft u echter een andere regeling, zoals een voortzettingsbeding, afgesproken in uw vennootschapscontract, dan kunnen de andere vennoten de V.O.F. gewoon voortzetten. U kunt het contract voorleggen aan één van onze advocaten, die u verder zal adviseren omtrent de mogelijkheden van een beëindiging.

Als de ontbinding gelukt is, bent u er helaas nog niet. Het echte conflict begint vaak pas bij de vereffening en verdeling van de V.O.F.. Door middel van vereffening zorgt u ervoor dat de schuldeisers die er nog zijn, betaald worden en alle overige zaken afgehandeld zijn. Nadat vereffening heeft plaatsgevonden, komt men toe aan verdeling. Het vermogen van de V.O.F. dat overblijft nadat alle schuldeisers zijn betaald, moet onder de vennoten verdeeld worden. Alle vennoten dienen uiteindelijk in te stemmen met de afgesproken verdeling. Dit is vaak een probleem. Komen zij er onderling niet uit, dan moet het geschil aan een rechter worden voorgelegd.

Wilt u de V.O.F. beëindigen, dan dient u zich bewust te zijn van uw rechten en plichten in deze situatie. U heeft niet alleen recht op een deel van het vermogen wanneer uw medevennoten instemmen met de opheffing: ook als zij de V.O.F. voortzetten, zal er een vergoeding voor u moeten zijn. Daarentegen kunt u na uittreding alsnog aansprakelijk worden gehouden voor eerdere schulden van de V.O.F. Het is daarom van groot belang dat u goede afspraken maakt met uw medevennoten. Wij helpen hier graag bij en wijzen u op uw rechtspositie.

In verschillende stadia van het beëindigingsproces kunt u tegen moeilijkheden aanlopen. Het kan zo zijn dat u al veel zelf heeft geprobeerd, en uiteindelijk toch een advocaat nodig heeft om het geschil door de rechter op te laten lossen. Maar waarom wachten om dan pas juridisch advies in te winnen? Informeer u over de afspraken die gemaakt zijn in het vennootschapscontract, maar ook over afspraken die gemaakt moeten worden indien u wilt uittreden. Wij proberen altijd om uw conflict nog in der minne op te lossen en te bemiddelen met uw medevennoten. Maar ook wat betreft andere formele vereisten die komen kijken bij de beëindiging van de V.O.F., staan wij u graag bij. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.