https://www.douffetheuts.nl/vordering-instellen-op-een-vof/n195c0
 
Vordering instellen op een VOF
21 april 2021
Douffet & Heuts
Uw bedrijf doet zaken met een ander bedrijf. Dit bedrijf is een vennootschap onder firma (VOF). Vervolgens worden uw facturen niet voldaan door het andere bedrijf. Hierdoor stelt zich de vraag: wie moet u gaan aanspreken?
Vordering instellen op een VOF

Waarschijnlijk zal uw eerste reactie zijn dat u de VOF moet aanspreken, aangezien u daar ook afspraken mee hebt gemaakt. Echter, het kan zo zijn dat de VOF uw facturen niet voldoet omdat er sprake is van een liquiditeitsprobleem. U besluit te gaan procederen tegen de VOF zodat u uw vordering toch kunt verhalen, en uiteindelijk wordt u in het gelijk gesteld. Het risico wat u in dat geval loopt is dat de VOF failliet gaat. Resultaat: u heeft veel tijd en geld in een procedure gestoken, en uiteindelijk staat u met lege handen.

Hoe kunt u dit voorkomen?

De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen dat als bijzonder verhaalsobject dient voor de schulden van de VOF. Hieruit volgt dat u als schuldeiser tegen ieder vennoot twee samenlopende vorderingsrechten heeft: een vorderingsrecht tegen de gezamenlijke vennoten (de VOF), verhaalbaar op het zogenaamde afgescheiden vermogen, en daarnaast een vorderingsrecht op iedere vennoot persoonlijk. Uit de jurisprudentie blijkt dat het u als schuldeiser vrij staat te bepalen welke vordering u instelt; u kunt ook meerdere vorderingen instellen.

U kunt dus, ook wanneer u enkel zaken hebt gedaan met een VOF, de VOF dagvaarden ter betaling, maar daarnaast eveneens ofwel één, ofwel meerdere, ofwel alle vennoten van de VOF in privé dagvaarden. U mag zelf kiezen.

In een recente conclusie van de procureur generaal wordt dit nog eens bevestigd (ECLI:NL:PHR:2020:97):

…. moeten de vorderingen op de VOF (de gezamenlijke vennoten) en op de vennoten persoonlijk als afzonderlijke (samenlopende) vorderingen worden beschouwd, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld ….”

…..vennoten zijn dus hoofdelijk verbonden in de zin van artikel 6:6 lid 2 BW, hetgeen inhoudt dat iedere vennoot voor het geheel aansprakelijk is ter zake schulden van de vennootschap…”

…..Een schuldeiser van de gezamenlijke vennoten kan zijn vordering geldend maken tegen zowel de gezamenlijke vennoten (VOF), als tegen ieder vennoot afzonderlijk.”

Vorenstaande is van belang in uw achterhoofd te houden wanneer u zaken doet met een VOF, doch ook wanneer u zelf als vennoot deelneemt aan een VOF.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij een lopend conflict? Neem dan contact op met onze specialist op dit gebied, mr. G.M.M. van Tilborg! Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!