https://www.douffetheuts.nl/verandering-ambtenarenrecht-vanaf-januari-2020/n166c0
 
Verandering ambtenarenrecht vanaf januari 2020
17 december 2019
Douffet & Heuts
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Het in werking treden van deze wet heeft tot gevolg dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht zal gelden.
Verandering ambtenarenrecht vanaf januari 2020

Verandering ambtenarenrecht vanaf januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Het in werking treden van deze wet heeft tot gevolg dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht zal gelden. De eenzijdige aanstelling zal namelijk verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een arbeidsovereenkomst. Daarmee komt de aanstelling van een ambtenaar niet meer onder het bestuursrecht te vallen, maar zal deze onder het privaatrecht vallen. Hoewel er waarschijnlijk in de praktijk weinig zal veranderen, zijn er wel een aantal punten waar rekening mee dient te worden gehouden.  Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Geen eenzijdige aanstellingsovereenkomst meer

Tot 31 december 2019 wordt een ambtenaar in dienst genomen op basis van een aanstellingsbesluit. Vanaf 2020 wordt er een tweezijdige arbeidsovereenkomst getekend, om een ambtenaar in dienst te nemen. Dit betekent echter niet dat de overheidswerkgever daarmee geen gereedschappen zal hebben om  afspraken te wijzigen of daaraan nader invulling te geven zonder instemming van de ambtenaar. Daartoe blijft immers het instructierecht van de werkgever  gelden en de bevoegdheid om in geval van zwaarwegende omstandigheden de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Deze rechten en bevoegdheden zijn natuurlijk niet onbegrensd. Zo mag de overheidswerkgever geen inbreuk maken op individuele of collectief gemaakte afspraken.

Rechtspositie

Vanaf 2020 zal de rechtspositie van een ambtenaar niet meer geregeerd worden door besluiten, die de overheidswerkgever eenzijdig heeft genomen. Vanaf 2020 zijn immers naast de ambtenarenwet, het burgerlijk wetboek en de wet op de cao óók van toepassing op de rechtspositie van de ambtenaar.

De nieuwe rechtspositie heeft geen gevolgen voor de huidige arbeidsvoorwaarden. Indien de aanstelling van een ambtenaar wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst omdat diegene al ambtenaar is, dan behoudt die ambtenaar de al overeengekomen aanspraken.

Rechtsbescherming

Ook verandert het een en ander qua rechtsbescherming indien er iets mis gaat op het werk. Vanaf 2020 kan er namelijk voor arbeidsconflicten bij ambtenaren worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter. Voorheen kon dit alleen bij de bestuursrechter. Daarnaast kan een werkgever straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Tevens  komt er een Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA). Ambtenaren kunnen bij het RABA terecht voor bemiddeling omtrent conflicten op het werk. Het RABA zal onafhankelijk te werk gaan.

Bijzondere status

De bijzondere status die aan ambtenaren toekomt verandert niet. Ambtenaren blijven werken voor het publieke belang en bepaalde regels zoals het integriteitsbeleid blijven nog steeds gelden.

Heeft u vragen hierover of heeft u te maken met een andere kwestie over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op.