https://www.douffetheuts.nl/hamsteren-mag-dat-wel-de-hamsterwet-toegelicht/n174c0
 
Met de huidige Coronavirus-pandemie en de maatregelen die over de grens – maar ook in eigen land - reeds zijn genomen, zijn Nederlanders massaal aan het hamsteren geslagen. Maar mag dit wel ongelimiteerd? Hamsteren kan er immers toe leiden dat bepaalde producten niet meer voor iedereen verkrijgbaar zijn. Om dit te voorkomen, is in 1962 de Hamsterwet in het leven geroepen.
Hamsteren: mag dat wel? De Hamsterwet toegelicht.

Met de huidige Coronavirus-pandemie en de maatregelen die over de grens – maar ook in eigen land - reeds zijn genomen, zijn Nederlanders massaal aan het hamsteren geslagen. Maar mag dit wel ongelimiteerd? Hamsteren kan er immers toe leiden dat bepaalde producten niet meer voor iedereen verkrijgbaar zijn. Om dit te voorkomen, is in 1962 de Hamsterwet in het leven geroepen.

De Hamsterwet is een zogenaamde noodwet. Dit wil zeggen dat de wet klaar staat om van kracht te worden, zodra zich een noodsituatie voordoet. Ten aanzien van de Hamsterwet houdt dit in dat er regels kunnen worden opgesteld, die het hamsteren van goederen in geval van buitengewone omstandigheden tegengaan. Indien er sprake is van de bedoelde buitengewone omstandigheden, kan er een maximum gesteld worden aan het inkopen van bepaalde producten zoals toiletpapier, groenteconserven of andere houdbare producten. Er kan verder worden bepaald dat toezichthouders controles mogen uitvoeren op de voorraden van huishoudens, en zo nodig goederen in beslag mogen nemen.

De Hamsterwet wordt enkel ingeroepen indien er sprake is van buitengewone omstandigheden. De wetgever doelt daarmee in eerste instantie op de aanwezigheid van oorlogsgevaar, maar benoemt ook uitdrukkelijk dat er tevens sprake kan zijn van toepassing van de wet in het geval dat objectief gezien geen oorlogsgevaar aanwezig is, doch bij het publiek ten onrechte de mening bestaat, dat een oorlog dreigt. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de wet in werking treedt in geval van een andere vorm van dreiging, zoals bij escalatie van de huidige situatie omtrent het Coronavirus.

Vooralsnog is de Hamsterwet niet van toepassing en gelden er geen aangepaste regels voor het doen van inkopen. Er is evenwel ook nog geen enkele reden tot het massaal hamsteren van goederen. Immers, de winkels zijn nog gewoon geopend en worden telkens bevoorraad. Er wordt dan ook geadviseerd boodschappen te doen zoals altijd. Mocht de situatie toch escaleren en zou de Hamsterwet daardoor in werking treden, wordt dit openbaar bekend gemaakt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u overige juridische vragen? Neemt u dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord.