https://www.douffetheuts.nl/chauffeur-van-beroep-rijbewijs-en-het-cbr/n115c0
 
Chauffeur van beroep, rijbewijs en het CBR
1 mei 2014
Douffet & Heuts
Bent u chauffeur van beroep en bent u aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, dan wachtte u voorheen een zeer kostbaar traject met verstrekkende gevolgen vanwege het optreden van het CBR.
Chauffeur van beroep, rijbewijs en het CBR

Chauffeur van beroep, rijbewijs en het CBR

Bent u chauffeur van beroep en bent u aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, dan wachtte u voorheen een zeer kostbaar traject met verstrekkende gevolgen vanwege het optreden van het CBR.

Uw rijbewijs werd dan ongeldig verklaard. Wilde u gebruik blijven maken van uw rijbewijs, dan moest u meedoen aan het alcoholslotprogramma, waarvan de kosten volledig voor uw rekening kwamen. U kreeg dan een speciaal rijbewijs. Daarmee kon u weliswaar mobiel blijven, maar enkel in motorrijtuigen van de categorie B. Als chauffeur hebt u daarentegen altijd een rijbewijs voor de categorieën C1, C, D1 en/of D nodig. Het rijbewijs bleef  voor deze categorieën ongeldig. Gevolg: verlies baan en verlies inkomen.

Op 23 oktober 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter drie uitspraken gedaan, op basis waarvan de werkwijze van het CBR gewijzigd is. In de uitspraken is bepaald dat gezien de zwaarte van het ongeldig verklaren van het rijbewijs voor de duur van vierentwintig maanden, deze maatregel doorgaans een punitief karakter heeft. Oftewel, dat het meer een straf is dan een administratieve maatregel. Dit wordt in voornoemde uitspraken genoemd, omdat dit ook al in verschillende zaken door het EHRM is bepaald.

Deze conclusie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State leidde er echter niet toe dat de maatregel niet mocht worden toegepast. Kort en bondig  werd bevonden dat het doel van de maatregel de inzet van het alcoholslotprogramma rechtvaardigde en dat de wetgever al de weging heeft gemaakt tussen de voordelen van het programma en de nadelen voor de betrokkene. Dat de wetgever het alcoholslotprogramma enkel voor motorrijtuigen van de categorie B heeft laten gelden, is een bewuste keuze geweest en het is aan de wetgever om te bepalen of dit naar andere categorieën moet worden uitgebreid.

Die uitbreiding lijkt er nu te komen. Men is van plan om een technische voorziening in de vorm van een startonderbreking in te voeren, waardoor houders van een rijbewijs C1, C, D1 en/of D kunnen deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Dit, om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wellicht ook omdat men toch niet geheel doof en blind is voor de kritiek op de regelingen in deze.

Aangezien het nodig is om de Wegenverkeerswet 1994 te wijzigen en daarmee de nodige tijd mee gemoeid zal zijn, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu ervoor gekozen om een tijdelijke oplossing op te nemen in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Aan artikel 18 lid 1 van deze regeling (Betrokkene komt niet in aanmerking voor het alcoholslotprogramma indien:) is een nieuw onderdeel toegevoegd: h. naar het oordeel van het CBR is aangetoond dat betrokkene op het tijdstip van het nemen van het besluit dan wel het nemen van de beslissing op bezwaar voor zijn inkomen afhankelijk was van het rijbewijs voor een of meer van de categorieën C1, C, D1 of D.

Kunt u dus aantonen dat u van uw rijbewijs voor de categorieën C1, C, D1 en/of D afhankelijk bent voor uw inkomen en is dit naar het oordeel van het CBR onomstotelijk vastgesteld, dan krijgt u een EMA (educatieve maatregel, cursus) opgelegd in plaats van het alcoholslotprogramma.

Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door middel van een of meer werkgeversverklaringen, loonstrookjes, een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of opdrachten.

Dit nieuwe artikelonderdeel is op 24 april 2014 in werking getreden en geldt dus nu al. U kunt er dus nu al een beroep op doen en zoals het ernaar uitziet ook als u midden in de bezwaarprocedure zit. Bovendien geldt het voor gevallen waarin nog geen beslissing door het CBR is genomen, dus ook wanneer u vóór 24 april 2014 bent aangehouden.

Een hele omslag dus! Deze omslag is echter wel van tijdelijke aard, vanwege het voornemen om het alcoholslotprogramma ook mogelijk te maken voor vrachtwagens(chauffeurs). Dit zou moeten inhouden dat een alcoholslot ook in de vrachtwagen wordt ingebouwd. U kunt er vanuit gaan dat u die kosten ook zelf moet gaan betalen. Het is daarbij ook de vraag of dit praktisch uitvoerbaar is, omdat niet alle chauffeurs elke dag in dezelfde vrachtwagen rijden of ook elke dag rijden. De vraag is ook of uw werkgever hierop zit te wachten.

Bent u als houder van een rijbewijs voor de categorieën C1, C, D1 en/of D na 1 augustus 2013 aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol en hebt u nog geen besluit ontvangen, dan kunt u deze brief verwachten en is het mogelijk dat u voorlopig met EMA er vanaf komt.

pdf Brief CBR (klik om te openen)

Twijfelt u in uw gevalaan de haalbaarheid daarvan  en/of moet u ook nog voor de rechter of bij de officier van justitie verschijnen? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.