https://www.douffetheuts.nl/partneralimentatie-beeindigen-voor-afloop-wettelijke-termijn/n116c0
 
Onderhoudsverplichtingen ten aanzien van uw partner – die tijdens het huwelijk bestaan – duren voort, ook na echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.
Partneralimentatie beëindigen vóór afloop wettelijke termijn

Partneralimentatie beëindigen vóór afloop wettelijke termijn

Onderhoudsverplichtingen ten aanzien van uw partner – die tijdens het huwelijk bestaan – duren voort, ook na echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Na echtscheiding of ontbinding  van het geregistreerd partnerschap bent u hiertoe gehouden indien uw ex-partner niet of niet geheel in staat is om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Op u rust dan de plicht om bij te dragen in deze kosten. De hoogte van de partneralimentatie hangt niet alleen af van de behoefte van uw ex-partner, maar ook van uw draagkracht. U kunt samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie en dit vast laten leggen door een advocaat en laten bekrachtigen door de rechter. Als u het echter niet met elkaar eens bent, dient de rechter uitsluitsel te geven.

Het zou onredelijk zijn om uw leven lang bij te moeten dragen in het levensonderhoud van uw ex-partner, reden waarom er wettelijke termijnen gelden. Na ommekomst van de wettelijke termijn kunt u stoppen de betalingen. Uw ex-partner heeft dan nog de mogelijkheid om verlenging te vragen.

Er kunnen zich ook echter omstandigheden voordoen waarbij uw alimentatieplicht eindigt, nog vóór de wettelijke termijn is afgelopen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij uw ex-partner gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd (artikel 1:160 BW).

Indien u een dergelijke wijziging van omstandigheden bemerkt, maar uw ex-partner u hier niet van op de hoogte heeft gebracht, is het aan te raden uw ex-partner hiermee te confronteren en een schriftelijke akkoordverklaring te vragen tot het staken met het betalen van alimentatie. Indien een (positieve) reactie uitblijft, kunt u door middel van een advocaat een verzoekschrift tot nihilstelling van de partneralimentatie indienen bij de rechtbank. Let wel, u moeten kunnen aantonen dat uw ex-partner inderdaad samenleeft met een ander als waren zij gehuwd.

Dat er sprake moet zijn van feitelijke samenwoning is geen vereiste. U dient echter wel aan te tonen dat  sprake is van een volledige, tot lotsverbondenheid leidende levensgemeenschap, die het kenmerk is van een normaal huwelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezamenlijke vakanties, gebruik van elkaars woningen, gebruik van elkaars auto’s, ondernemen van gezamenlijke activiteiten en wederzijdse verzorging van elkaar maar ook van elkaars eventuele kinderen.

Zoals u ziet is aantonen dat voldaan is aan artikel 1:160 BW niet gemakkelijk en sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden in de betreffende situatie. Rust op u een onderhoudsplicht jegens uw ex-partner en vermoedt u dat hij of zij samenwoont, neem dan direct contact op met een van onze advocaten. Er zijn immers middelen om te kunnen komen tot voldoende bewijs voor een beroep op artikel 1:160 BW. Hierin wordt u begeleid en indien nodig zal ook de procedure worden gevoerd.

Ook als uw ex-partner juist alimentatieplichtig is en u wordt geconfronteerd met een aankondiging tot het staken met het betalen van alimentatie, is het raadzaam om contact op met een van onze advocaten. Niet alleen vanwege het ingrijpend karakter van het wegvallen van de bijdrage in levensonderhoud, maar omdat ons kantoor ervaring heeft in dergelijke zaken en ook kan optreden voor de alimentatiegerechtigde.