https://www.douffetheuts.nl/vijf-hardnekkige-misvattingen-bij-familierecht/n65c0
 
Vijf hardnekkige misvattingen bij familierecht
1 september 2017
Douffet & Heuts
Mensen komen bij ons met vragen en problemen die zij graag opgelost zien. Soms worden de problemen veroorzaakt door misvattingen bij de mensen zelf.
Vijf hardnekkige misvattingen bij familierecht

Vijf hardnekkige misvattingen bij familierecht

Mensen komen bij ons met vragen en problemen die zij graag opgelost zien. Soms worden de problemen veroorzaakt door misvattingen bij de mensen zelf. Die misvattingen zorgen, vooral in het familierecht, voor veel irritatie en ruzie tussen (voormalige) partners, ouders en zelfs tussen ouder en kind. 
Wij weten niet zo goed waar dit vandaan komt. Of er staat behoorlijk slechte informatie online of is het ontstaan ervan onbekend maar worden hardnekkige misvattingen door de mensen zelf verspreid. Het welbekende ongevraagd en onjuiste advies van buren/collega’s/kennissen.
We sommen er vijf op.
 
1. Vanaf twaalf jaar mag een kind kiezen of hij bij zijn moeder of bij zijn vader wil wonen.
Dit horen we zo vaak. Het is niet juist. Kinderen vanaf twaalf jaar worden gehoord door de rechter in zaken die hen betreffen. Ze mogen hun mening geven in een gesprek met de rechter. Ze mogen ook een brief sturen. Dit houdt niet in dat ze mogen kiezen. De mening van het kind geeft immers niet per se de doorslag. Een kind kan niet of niet volledig zijn eigen belangen en de langdurige gevolgen van zijn keus of mening overzien. Zelfs volwassenen kunnen dat soms niet. De rechter beslist daarom altijd in het belang van het kind en weegt andere factoren dan de ‘funfactor’ bij de ene ouder ten opzichte van de andere ouder. Deze belangenafweging kan inhouden dat om andere redenen de voorkeur van het kind wordt gevolgd. Het kan ook inhouden dat de voorkeur van het kind niet wordt gevolgd.
 
2. Scheiden kan ook zonder advocaat.
In essentie hartstikke fout. Alleen een advocaat mag een echtscheidingsverzoek indienen. Een advocaat is dus altijd nodig. Het is dan ook kwalijk dat diverse partijen adverteren met scheiden zonder advocaat. Zij hebben altijd een advocaat achter de hand die het verzoek indient, waarvoor u toch ook indirect betaalt. We zijn ons ervan bewust dat we enkel de probleemgevallen zien, maar de convenanten en overeenkomsten die we zien van mediators die geen advocaat zijn, echtscheidingsmakelaars, bemiddelaars en noem maar op, zijn van slechte kwaliteit. Als we horen hoeveel een en ander heeft gekost, dan verschilt dit bijna nooit van het tarief voor een gezamenlijke echtscheiding bij een advocaat. Wees ervan bewust dat deze partijen ook gewoon een business model hebben die erop ziet om te verdienen aan een echtscheiding. Ga dan ook maar gelijk naar de expert: de echtscheidingsadvocaat. Bedenk daarbij dat alleen advocaten en mediators aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen aanvragen. Komt u daarvoor in aanmerking, dan hoeft u beiden of één van u slechts de eigen bijdrage te betalen. De kosten blijven dan beperkt. Een advocaat is bovendien verplicht om jaarlijks zijn kennis bij te houden.
 
3. We zijn niet getrouwd. Als ik mijn kind erken, dan heb ik alles geregeld.
Dat is helaas niet het geval. Het juridisch ouderschap van de vader staat dan wel vast. Als hij niet getrouwd is met de moeder van zijn kind, dan moet het ouderlijk gezag nog apart worden geregeld. Alleen de moeder heeft dan automatisch het ouderlijk gezag als er verder niets bijzonders aan de hand is, de vader heeft dit niet automatisch. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden onder meer verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. 
Ongetrouwde ouders moeten hiervoor een formulier invullen en sturen aan de rechtbank. Dit kunnen de ouders zelf doen en kan zelfs online. Als het wordt goedgekeurd, dan wordt bijgeschreven in het Gezagsregister dan beide ouders het ouderlijk gezag uitvoeren.
Soms werkt de moeder hier niet aan mee, of speelt er wat anders. De vader moet dan via een procedure de rechtbank verzoeken om het te belasten met het ouderlijk gezag. Vertegenwoordiging door een advocaat is dan wel verplicht.
 
4. Ik stop gewoon met werken. Dan hoef ik geen alimentatie te betalen.
Fout. De veelal doorzichtige beslissing om te stoppen met werken geeft geen uitkomst als iemand onder het betalen van alimentatie wil uitkomen. De rechter gaat dan gewoon uit van het normaal inkomen dat verdiend kan of kon worden. Diegene kan zichzelf dus veel problemen bezorgen. Geen werk, geen inkomen en toch allerlei financiële verplichtingen waaronder de alimentatieverplichting. Denk ook aan de behoorlijk verstoorde verhouding die het oplevert tussen ex-partners, wanneer een van de twee zoiets probeert. Het is dan ook geen goede strategische zet.
 
5. We zijn getrouwd, maar wonen niet meer samen en leiden een eigen leven. We zijn dus gescheiden van tafel en bed.
Kromme tenen krijgen advocaten wanneer mensen dit zeggen. We komen dit zelfs tegen in stukken van niet-advocaten die echtscheidingen regelen (zie punt 2). Scheiden van tafel en bed is namelijk een juridische term en is ook een vorm van een formele echtscheiding. Om dit te realiseren moet er een procedure met een advocaat worden gevoerd bij de rechtbank. Het gaat er dus niet om dat de echtgenoten feitelijk niet meer eten en bed delen.
Bijna alle huwelijkse banden worden verbroken. Zo wordt de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld. Men blijft voor de wet echter wel getrouwd. Men kan hiervoor kiezen uit geloofsovertuiging, maar soms zijn er ook financiële redenen voor deze keuze.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.
 
Bezoek ook onze Facebookpagina en bekijk de video van dit artikel!