https://www.douffetheuts.nl/vergoeding-letselschade-en-bijstandsuitkering-probleem/n134c0
 
Extra aandacht verdient het slachtoffer van een ongeval dat een uitkering heeft op grond van de Participatiewet. Waarom?
Vergoeding letselschade en bijstandsuitkering, probleem?

Vergoeding letselschade en bijstandsuitkering, probleem?

vergoeding letselschade bijstandsuitkeringExtra aandacht verdient het slachtoffer van een ongeval dat een uitkering heeft op grond van de Participatiewet. Waarom? De wet stelt dat de belanghebbende - degene die een beroep doet of heeft gedaan op een uitkering - mededeling moet doen van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.

Dit is breed geformuleerd, maar het doet zich aanvoelen dat hier een plicht ligt als het gaat om het ontvangen van schadevergoeding. Het ontvangen van schadevergoeding brengt het slachtoffer in de positie dat hij misschien in zijn eigen kosten kan voorzien. Een bijstandsuitkering is immers een vangnetregeling en vervalt zodra er geen aanspraak meer daarop bestaat. De gemeente mag informatie opvragen om de aanspraak te beoordelen. Het slachtoffer, tevens uitkeringsgerechtigde moet dan ook mededeling doen van voorschotten en de slotuitkering in een letselschadezaak.

De gevolgen bij het niet voldoen aan de inlichtingenplicht kunnen fors zijn: boete of intrekking en/of terugvordering van de bijstand. De letselschaderegelaar moet hier bedacht op zijn en het slachtoffer informeren. Het is ook aan te raden dit met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij, waarover in een andere blog meer zal worden verteld.

Wist u overigens dat in de Participatiewet ook een inlichtingenplicht is opgenomen van de Belastingdienst aan de gemeente? Ook daarom is het verzwijgen van de ontvangst van schadevergoeding niet verstandig.

De letselschadespecialist kan u adviseren over uw meldingsplicht en hoe dit aan te pakken. Neem hier contact op met een van onze specialisten.